Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 592
Toplam Ziyaret
: 1397206

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -4  Alan: Sosyal Bilimler

Doç. Dr. Şafak KAYPAK, Muzaffer BİMAY
YEREL YÖNETİMLERDE KARAR SÜREÇLERİNE KATILIMDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ
 
Günümüzde, demokratik siyasal sistemlerin gelişmişlik ölçütü, sistemlerin siyasal karar süreçlerine yurttaş katılımına izin vermesine bağlıdır. Katılımın sadece oy verme davranışı olmadığı, bireylerin, karar alma süreçlerinin tümünü etkileme yönünde örgütlü olarak eylemlerde bulundukları bu süreçte; siyasal sistemlerin karşısında en önemli dengeleyici güç sivil toplum kuruluşları (STK) olmaktadır. Yerel yönetimlerin demokratikleşmesi yerelde bulunan sivil ya da sivil olmayan tüm örgütlerin işbirliğini gerektirmektedir. Bu işbirliği, yerel halkın ve onu temsil eden sivil toplum kuruluşlarının karar alma süreçlerine katılımıyla gerçekleşecektir. Bu çalışmada, bireyin taleplerinin yönetimlere iletilmesinde aracı olan STK’ların, vatandaşa en yakın yönetsel birimler olan yerel yönetimlerin karar süreçlerine etkileri sonuçlarıyla birlikte irdelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Siyasal Katılma, Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum KuruluşlarıThe Role of Civil Society Organizations in Decision Makıng Process in Local Government
 
Nowadays, the criterion of development of democratic political systems depends on allowing systems to participate in political decision-making processes. In this process, participation is not merely voting behavior, but individuals are engaged in organized actions to influence the entire decision-making process; The most important balancing power against political systems is civil society organizations (CSOs). The democratization of local governments requires the cooperation of all non-governmental or non-civil organizations in the locality. This cooperation will take place in the decision-making processes of the local people and civil society organizations (CSOs). Representing them. In this study, it has been tried not to discuss the decision processes of the NGOs which are the intermediaries of the requests of the individuals to the administrations, the local administrations which are the closest administrative units to the citizens, together with the results of the effects.

Keywords: Democracy, Political Participation, Civil Society, Local Administrations and Civil Society OrganizationsTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn