Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1455
Toplam Ziyaret
: 2335533

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: 54  Alan: Sosyal Bilimler

Arzu YILDIRIM
Yerel Yönetimlerde Dijital Dönüşüm Uygulamaları
 
Dünyada ve ülkemizde sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle beraber kamu ve özel yönetimlerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanım alanları gittikçe yaygınlaşmıştır. Küreselleşme, değişim gibi etkenler yönetimlerde internet teknolojisinden yararlanmayı zorunluluk haline getirmiştir. Kamu yönetimlerinin yeniden yapılanmasında etkili olan şeffaflık, katılımcılık, hesap verebilirlik, açıklık gibi ilkeler yerel yönetimlerde de önem verilmesi gereken ilkelerdir. Teknolojinin gelişmesi sonucunda yerel yönetimler de bilgi ve iletişim teknolojilerinden daha fazla yararlanmak amacıyla yerel yönetimlerde dijital dönüşüm kapsamında yeni teknolojilerin kullanılması gereği ortaya çıkmıştır. Merkezi yönetimde uygulanan elektronik hizmet sunma yöntemlerinden beklenen faydanın sağlanmasıyla yerel yönetimlerde de elektronik ortamda hizmet sunmanın mümkün olabileceği görülmüştür. Yerel yönetimlerde internet, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak yerel halka daha nitelikli, daha kaliteli ve daha verimli hizmet sunmak amacıyla farklı farklı uygulamalar geliştirilmiştir. Yerel yönetimler tarafından uygulamaya konulan dijital dönüşüm uygulamaları sayesinde yerel halkın ihtiyaçlarına daha kısa ve daha hızlı bir sürede cevap verebilmekte, onların günlük hayatlarını kolaylaştırmaktadır. Bu kapsamda çalışmada yerel yönetimlerde gerçekleştirilen dijital dönüşüm uygulamaları sayesinde yerel yönetimler üzerindeki etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Yerel yönetimlerin bilgi teknolojisinden yararlanarak hangi uygulamaları gerçekleştirdikleri incelenmiştir. Yerel yönetimlerde dijital dönüşümden beklenen faydanın sağlanması amacıyla belediyelere ilişkin model önerisi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Dijital dönüşüm, yerel yönetimler, bilgi ve iletişim teknolojisi, e-devletDigital Transformation Practices in Local Governments
 
With the transition from industrial society to information society in the world and in our country, the usage areas of information and communication technologies in public and private administrations have become increasingly widespread. Factors such as globalization and change have made it necessary to use internet technology in administrations. Principles such as transparency, participation, accountability and openness, which are effective in the restructuring of public administrations, are also the principles that should be given importance in local administrations. As a result of the development of technology, it has become necessary to use new technologies within the scope of digital transformation in local governments in order to benefit more from information and communication technologies. It has been seen that it is possible to provide services in the electronic environment in local governments, with the expected benefit from electronic service delivery methods applied in the central government. Different applications have been developed in local governments in order to provide more qualified, higher quality and more efficient service to local people by using internet, information and communication technologies. Thanks to the digital transformation applications put into practice by local governments, it can respond to the needs of local people in a shorter and faster time, making their daily lives easier. In this context, it is aimed to reveal the effect on local governments thanks to the digital transformation applications carried out in local governments. It has been examined what practices local governments have implemented by using information technology. A model proposal for municipalities has been presented in order to provide the expected benefit from digital transformation in local governments.

Keywords: Digital transformation, local governments, information and communication technology, e-governmentTam Metin

Copyright 2022 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn