Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 157
Toplam Ziyaret
: 1398500

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 41  Alan: Sosyal Bilimler

Doç. Dr. Raşit KOÇ, Rıdvan DEMİRCİ
Yeni Türk Harfleri’nin Kabulü ve Konuyla İlgili Tartışmalar
 
Tarih boyunca çeşitli yazı şekillerini kullanan Türkler, İslamiyet’i kabul ettikten sonra ise Arap harflerini benimsemişlerdir. Türklerin bu harfleri benimsemelerindeki amaç, İslam dininin kutsal kitabı olan Kur’an’ı ve İslam’a ait bilgileri daha iyi anlayabilmektir. Kur’an’ın da bu harflerle yazılmış olması Arap harflerine kutsal bir nitelik yüklenmiştir ve Arap harfleri, bu kutsallığın getirmiş olduğu dokunulmazlık sayesinde Türkçenin bünyesine uymamasına ve bu harflerle okuma yazma öğrenmenin çok zor olmasına rağmen yüzyıllar boyunca Türkler tarafından kullanılmıştır. Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletleri karşısındaki üstünlüğünü kaybetmesiyle birlikte üstünlüğün tekrar ele geçirebilmesi adına siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda birtakım ıslahatlar yapılması fikri ortaya çıkmıştı. Çeşitli alanları kapsayan bu ıslahat hareketleri kapsamında Arap harflerine atfedilen kutsiyet de sorgulanmaya başlanmış ve konuyla alakalı çok sayıda çalışma yapılmıştır. Nitekim Tanzimat ile birlikte başlayan tartışmalar 1 Kasım 1928’de Latin kökenli yeni Türk harflerinin kabul edilmesiyle neticelenmiştir. Alfabe değişikliği gibi toplumun tamamını yakından ilgilendiren büyük çaplı hareketler de bazı olumsuzlukların yaşanması da gayet normaldir. Nitekim Harf Devrimi’nin uygulanması esnasında da birtakım aksaklıklar, olumsuzluklar yaşanmıştır. Çalışmamızda Tanzimat ile başlayıp 1 Kasım 1928’de yeni Türk harflerinin kabul edilmesiyle neticelenen Harf Meselesi ve bunun toplum üzerindeki yansımaları yorumlanmış ve değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alfabe, Latin Alfabesi, Yeni Türk Harflerinin Kabulü, Toplum Üzerindeki YansımalarıIntroduction of New Turkish Letters and Discussions on the Subject
 
Throughout history, Turks used various alphabets and adopted the Arabic alphabet after acceptance of Islam. Turks adopted Arabic alphabet to understand the Qur'an, the sacred book of the religion of Islam, and Islamic thought. The Qur'an was written in Arabic, and the Arabic alphabet was used by the Turks for centuries due to sacred impunity, despite the fact that the alphabet did not conform to the structure of Turkish language and it was difficult to learn reading and writing using these letters. The idea of introducing political, social, cultural and economic reforms emerged to regain the supremacy of the Ottoman Empire that it lost against European countries. In the context of these reforms that covered various areas, the sacred attribute of the Arabic alphabet began to be questioned and numerous related studies were conducted. In fact, the discussions, which commenced with Tanzimat reforms, concluded on November 1st, 1928 with the acceptance of the new Turkish alphabet. It is also quite expected that a large-scale reform such as the change of the alphabet, which is closely related to the whole society, would lead to certain discussions. As a matter of fact, during the implementation of the Alphabet Revolution, certain problems and negativities were experienced. The alphabet problem that started with Tanzimat reforms and concluded with the acceptance of the new Turkish alphabet on November 1, 1928, and its reflections on the society were interpreted and discussed in the present study.

Keywords: Alphabet, Latin alphabet, introduction of the new Turkish alphabet, reflections on societyTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn