Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 541
Toplam Ziyaret
: 3180074

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2019 Cilt: 1  Sayı: 43  Alan: Sosyal Bilimler

Kemal Kaya
YENİ SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI VE DERS KİTAPLARINDA TURİZM KAVRAMI
 
Turizm, insanların politik ve ticari amaç gözetmeksizin daimi ikametlerinin bulunduğu yer dışında dinlenme, eğlence, öğrenim, sağlık, zevk, merak, spor, din, kültürel vb. sebeplerle yaptıkları seyahat ve gittikleri yerlerde geçici konaklamalarından doğan ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde çok yönlü bir görünüm arz eden turizm, özellikle 1950’ler sonrasında iktisadi ve sosyokültürel yönden ülkelerin gelişmesine en büyük katkıyı sağladığı gibi ülke ekonomilerinin karşılaştığı ekonomik sorunların çözümünde ve darboğazların aşılmasında önemli bir kaynak haline gelmiştir. Turizm faaliyetleri sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmeyi hızlandırma, hizmet sektörünün yan kollarında üretim ile ülke genelinde istihdamı arttırma, yabancı sermaye girişi ve döviz girdisi sağlaması nedeniyle iktisadi kalkınmada önemli bir yer tutmaktadır. Şüphesiz eğitim bir ülkenin vatandaşlarına turizm kavramının önemini kavratmanın ve bilincini vermenin en etkili yoludur. Bunu gerçekleştirmenin yolu ise eğitim ortamının önemli araçlarından olan müfredat ve buna bağlı olarak hazırlanmış ders kitaplarıdır. Bu çalışmada, Talim ve Terbiye kurulu tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılında yenilenmiş Sosyal Bilgiler Programı ile okutulmakta olan Sosyal Bilgiler ders kitaplarında yer alan turizm olgusunun hem görsel hem de metinsel olarak ne kadar işlendiğini ve kullanıldığını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniğinden faydalanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler programı, Sosyal bilgiler ders kitapları, turizm kavramıTHE CONCEPT OF TOURISM IN THE NEW SOCIAL STUDIES CURRICULUM AND TEXTBOOKS
 
Tourism, including the permanent residences of people, regardless of political and commercial purpose, recreation, entertainment, education, health, pleasure, curiosity, sports, religion, cultural and so on. and their travel from their temporary accommodation to their destination. Today, tourism, which has a multifaceted appearance, has become the most important source of economic and sociocultural developments especially in the 1950s and has become an important source for the solution of the economic problems faced by the economies of the countries and overcoming the bottlenecks. Tourism activities have an important place in economic development because of accelerating socio-economic and cultural development, production in the side branches of the service sector, increasing employment in the country, providing foreign capital and providing foreign exchange input. Education is undoubtedly the most effective way to understand the importance of the concept of tourism to the citizens of a country. The way to achieve this is the curriculum, which is one of the important tools of the educational environment, and the textbooks prepared accordingly. In this study, it has been aimed to determine how much tourism has been processed and used in the text of Social Studies textbooks, which are being read by the Board of Education and Education in 2018-2019 academic year. Document analysis technique was used in the research.

Keywords: New social studies curriculum, Social studies textbooks, tourism concept.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn