Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 682
Toplam Ziyaret
: 1397296

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -4  Alan: Sosyal Bilimler

Doç. Dr. Şafak KAYPAK, Öğr. Gör. Vedat YILMAZ
YENİ BÜYÜKŞEHİR UYGULAMASININ YEREL HALK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: VAN ÖRNEĞİ
 
Büyükşehir belediyeleri ile ilgili yeni düzenlemeler dünyada olduğu gibi ülkemizde de yapılmaktadır. Yapılan bu düzenlemeler arasında yer alan 6360 sayılı yasa ile yerelde halkın daha iyi hizmet alması ve yerel kaynakların daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması amaçlanmıştır. Yapılan bu düzenlemelerin sonuçlarından büyükşehirlerde yaşayan yerel halk olumlu/olumsuz yönde etkilenmiştir. Çalışmamızda, 6360 sayılı yasa ile büyükşehir uygulamalarında meydana gelen değişikliklerin sosyo-ekonomik anlamda yerel halk üzerindeki etkileri ölçülmektedir. Bu bağlamda, örneklem olarak 6360 sayılı yasa ile büyükşehir belediyesi olan Van Büyükşehir Belediyesi alınmıştır. Araştırmada, alan veri toplama yöntemi kullanılarak 138 kişi ile anket çalışması yapılmıştır. Bulguların analizinde SPSS paket programından yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: 6360 Sayılı Yasa, Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Uygulamaları, Yerel HalkThe Effects of New Metropolitan Implementations on Local People: Van Example Abstract
 
The new arrangements about the municipalities of metropolitan are made in our country as well as in the world. With the local law numbered 6360 which takes place among these arrangements is aimed local people to take service better and local resources to be used in more effectively and efficiently. In the result of these arrangements the people living in the metropolitan cities have been influenced positively/negatively. In our study, the emerged from the implementations of metropolitan with local law number 6360 are measured on local people as social-economics. In this context, Van Metropolitan Municipality was taken as sample with numbered 6360 law. Survey was used in the research as a collecting data tool. Study is composed of 138 participants. SPSS software was used in the research.

Keywords: Law No. 6360, Metropolitan Municipalities, Metropolitan Implementations, Local PeopleTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn