Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 529
Toplam Ziyaret
: 3307647

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 35  Alan: Sosyal Bilimler

Raşit KOÇ
YAZMA EĞİTİMİNİN ÖNEMİ VE KARL LİNKE’NİN “SERBEST TAHRİR” ADLI ESERİNDE SERBEST YAZMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 
Yazma öğretimi temel dört dil becerisi arasında en son ve en zor gelişen dil becerisidir. Dinlemeyle başlayan dil edinimi, konuşmayla devam eder. Çocuklar okul öncesi dönemde işitsel olarak gelişigüzel kültürlenme yoluyla konuşma becerisine sahip olurlar. Okul çağında kasıtlı kültürlenmeyle birlikte okuma ve yazma becerilerinin kazandırılır. Okuma öğretimi ve yazma öğretimi birbirini tamamlayan iki önemli dil becerisidir. İlkokul yıllarında temeli atılan bu beceriler kişiye hayatı boyunca kullanacağı okuma ve yazma alışkanlığının kazandırılması açısından da önemlidir. Okul öncesi dönemde doğal yollarla kazanılan dinleme ve konuşma becerilerinin aksine, okuma ve yazma becerisi uzun uğraşlar sonucu kazanılan bir beceridir. İlkokul öğretmenlerine büyük bir görev yükleyen bu becerilerin kazandırılması tekrarlara ve alıştırmalara dayanan zaman ve emek isteyen bir iştir. Sırada oturma, kalemi düzgün tutma, harflerin başlangıç ve bitiş noktalarına dikkat ederek yazmayla başlayan yazı denemeleri ileri aşamalarda değişik konularda ve türlerde yazı yazmayı öğretmeyi hedeflemektedir. Yazı çalışmalarında istenilen verimi ve başarıyı elde etmek çokça temrin (alıştırma) yapmaya dayanmaktadır. Bu amaçla da yazı eğitimini konu alan eserlerde okul kademlerine göre hangi yazı çalışmalarının nasıl yapılması gerektiğine dair açıklamaları ve örnekleri görmek mümkündür. Bu tür eserlerden birisi de Alman eğitimci Karl Linke’nin Rauf İnan tarafından tercüme edilen “Serbest Tahrir” adlı kitabıdır. Bu çalışmanın amacı 1936 yılında dilimize çevrilen eserde yer alan ilkokul seviyesinde serbest yazma çalışmalarında kullanılması tavsiye edilen etkinlik örneklerini tanıtarak günümüzde yapılan yazma çalışmalarında sınıf öğretmenlerine ve Türkçe öğretmenlerine yardımcı olmaya çalışmaktır.

Anahtar Kelimeler: Yazma eğitimi, alıştırma, serbest tahrirTHE IMPORTANCE OF WRITING EDUCATION AND STATEMENTS IN KARL LINKE’S WORK “FREE WRITING”
 
Writing instruction is the final language skill among the basic four language skills and the most difficult one to develop. Acquisition of language that starts with listening continues with speech. Children achieve speaking skills through auditory random acculturation in the pre-school period. In the school age, reading and writing skills are achieved via intentional acculturation. Reading instruction and writing instruction are two important language skills complementing each other. These skills, which are found during primary school years, are also significant in acquiring the habit of reading and writing which would be used throughout the life of the person. Unlike listening and speaking skills acquired through natural ways during the pre-school period, reading and writing skills require spending serious efforts. It is an activity that requires time and effort based on repetition and practice, which leaves a heavy burden on primary school teachers. The writing trials that start with sitting at the desk, holding the pen properly, and paying attention to starting and end points of the letters while writing aims to instruct writing on different topics and styles in the future. Obtaining the desired efficiency and achievement in writing is based on a lot of practice. For this purpose, it is also possible to observe statements on and examples of how to make which writing studies at each school level in the works on writing education. One such work is the book "Free Writing" by German educator Karl Linke, translated into Turkish by Rauf İnan. The objective of the present study is an attempt to help classroom and Turkish language teachers in current writing activities by introducing examples of activities that were recommended to be used in free writing at elementary school level that are found in the abovementioned work translated into Turkish in 1936.

Keywords: Writing education, exercise, free writingTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn