Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 52
Toplam Ziyaret
: 3311166

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 38  Alan: Sosyal Bilimler

Yrd. Doç. Dr. Rahmi TEKİN
XVI. YÜZYILDA (DOĞU) BAYAZIT’TAN MARAŞ’A GÖÇ ETTİRİLEN BAYAZITLI AİLESİ VE MARAŞ’TAKİ FAALİYETLERİ
 
Maraş ve havalisinin Zülkadriye Eyaleti olarak Osmanlı Devleti’ne bağlanmasından (1522) sonra, Cumhuriyet dönemine kadar Maraş’ta iki önemli ailenin etkili olduğu görülmektedir. Bunlardan biri Zülkadirli ailesi, diğeri ise Bayazıtlı ailesidir. Söz konusu aileler arasındaki rekabet tarih kitaplarına girecek kadar uzun ve bölge için önemli bir olaydır. Bu çalışmanın konusu, Bayazıtoğulları olması dolayısıyla, bu ailenin Maraş’a nereden geldiği ve bu aileye mensup bazı önemli şahsiyetler hakkında kısa bilgi verdikten sonra, onların Maraş’ta çeşitli zamanlarda kurmuş oldukları vakıflar ve yaptırdıkları hayrî vakıf eserleri incelenecektir. Kuvvetli olan görüşe göre, Yavuz Sultan Selim İran seferine çıktığı zaman Bayazıt (Doğubeyazıt) Kasabası’ndan bazıları aileleri ile beraber onun ordusuna iltihak etmişlerdir. Bayazıtlı ailesi, Şah İsmail ile Çaldıran’da yapılan muharebede gösterdiği yararlılık sebebiyle, padişahın iltifatına mazhar olmuştur. Aile ardından, Zülkadirli memleketine asker sevkinde faydalı hizmetlerde bulunmuştur. Tüm bunlardan dolayı, Bayazıt beylerinin ulusu (büyüğü) olan İskender Bey’e, Çavuşbaşı ünvanı ile birlikte birçok arazi arpalık olarak verilmek suretiyle Maraş’ta iskân edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Maraş, Zülkadriye Eyaleti, Bayazıtlı Ailesi, Bayazıtoğulları Vakfı.THE BAYAZITLI FAMILY FORCED TO MOVE TO MARAŞ FROM (DOGU/EAST) BAYAZIT IN THE 16. TH CENTURY AND ITS ACITIVITIES
 
After the joining of the Maras and the airwaves to the Ottoman State as Zülkadriye State (1522), it appears that two important families were influential in Maras until the Republican era. One of these is the Zülkadirli family and the Bayazıtlı family. The competition between both families is long enough to go into history books and is an important factor for the region. Since the issue is Bayazıtoğulları, the foundations they founded at various times in Maraş and the works of charitable foundations they have made will be examined after briefly giving information about where this family came to Maraş and some important personalities. According to the strong opinion, when Yavuz Sultan Selim came to the Iranian campaign, some of the towns of Bayazıt (Dogubeyazıt) joined with his families to the army of Selim I. They were the masters of the Sultan's compliment because of the usefulness they showed in combat in Shah İsmail and Çaldıran. Later, Zülkadirli made useful services in sending soldiers to his country. For all these reasons, with the title of Çavuşbaşı to Iskender Bey, the almighty of the Bayazıt lords, many lands were given to him as a harp and settled in Maraş.

Keywords: Maraş, Zülkadriye State, Bayazıtlı Family, Bayazıtoğulları Foundation.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn