Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 22
Toplam Ziyaret
: 3311136

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: 52  Alan: Sosyal Bilimler

Osman KİMYA, Rahmi TEKİN
XIX. Yüzyılın Ortalarında Tarsus'ta Sosyo-Ekonomik Hayat (293 Numaralı Tarsus Şer’iyye Siciline Göre 1848-1850)
 
Şerʽiyye Sicilleri tutulduğu dönemin sosyal ve ekonomik hayatı hakkında en orijinal bilgileri içeren arşiv vesikalarıdır. Hal böyle olunca tarih araştırmalarında büyük öneme sahiptir. Sicil kayıtları ışığında dönemin sosyal, iktisadî, idarî, hukukî ve kültürel yapısı hakkında genel bilgilere ulaşmak mümkündür. Bu kayıtlar, kişilerin ölümlerinden sonra tespit edilmeye çalışılan özel mülk konumundaki mal varlıklarını belgeleyen arşiv kayıtlarıdır. Kadı sicilleri, mahkeme kayıtları, sicillât-ı şerʽiyye ve şerʽiyye sicilleri denilen bu defterler kadı veya nâibi tarafından kayıt altına alınan ferman, berat, buyruldu, hüccet, halk dilekleri, telhis, temessük ve şukka gibi çeşitli belgeleri içermektedir. Osmanlı Devleti’nde merkezde ve taşrada bulunan her sınıftan insanlar arasındaki hukukî meselelere dair kayıtları içermektedirler. Araştırmamızı ihtiva eden defter 293 numaralı Tarsus Şerʽiyye Sicili (H.1264-1266 / M.1848-1850) iki yıllık bir zaman dilimini kapsamaktadır. 172 sayfadan ve 108 hükümden oluşan sicil, kaza statüsünde olan Tarsus’un sadece sosyal ve iktisadî yapısı hakkında değil birçok yönden önemli bilgilere de ulaşmak mümkündür. Sicil kayıtları kaynak alınarak yapılan bu çalışmada Tarsus’un XIX. yüzyılın ortalarındaki sosyo-ekonomik ve kültürel hayatının genel bir portresi çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Şerʽiyye Sicilleri, Tarsus.XIX. Socio-Economic Life in Tarsus in the Middle of the Century (According to the Tarsus Şer’iyye Registry No:293, 1848-1850)
 
Sherʽiyye Records are archive documents containing the most original information about the period they were kept. As such, they have great importance in historical research. It is possible to reach general information about the social, economic, administrative, legal and cultural structure of the period in the light of the registry records. These records can be said as archive records that document the assets of private property that are tried to be identified after the death of individuals. These registers, called judicial registers, court records, registers of the registrar, include various documents such as decrees, decrees, decrees, charities, folk wishes, phrases, appeals, and shukka. They contain records of legal issues among people of every class in the center and the provinces in the Ottoman Empire. Tarsus Şerʽiyye Registry (H.1264-1266 / M.1848-1850), which is the notebook containing our research, covers a two-year period. It is possible to reach important information in many ways, not only about the social and economic structure of Tarsus, which has 172 pages and 108 provisions, is a record in terms of subject, and has the status of an accident. Tarsus’s XIX. A general portrait of the socio-economic and cultural life in the middle of the century has been taken.

Keywords: Ottoman Empire. Sherʽiyye Records, TarsusTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn