Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 268
Toplam Ziyaret
: 2033342

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2020 Cilt: 1  Sayı: 48  Alan: Sosyal Bilimler

Ercüment TOPUZ
XIX. Yüzyılda Van’da İllet-i Kolera İle Mücadelede Karantina Usulü ve Kordon Uygulaması
 
XIX. yüzyılda fikrin fabrikalaştırılıp hayat standartının bireysel çaba ve gayretler ile senkronize edilip birbirinden habersiz bir hızla birlerden bir bütünlük kurulurken, bu hengamede endemik hastalıkların da epidemik ve pandemik hususiyetlerle ortaya çıkması kolaylaştırılmıştır. Sistemin genel yapısına yönelik bu tehdidin tenkili de kamu sağlığına yönelik yatırımlarla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Ancak salgın hastalıklardan kaynaklı tehdidin kısa soluklu boyutu ile kamu sağlığını önceleyen yatırımların uzun bir sürece ihtiyac duyması arasındaki ters orantı, alternatif yöntem ve uygulamaları gündeme taşımıştır. Kadimin ihyasına istinad eden mezkûr alternatif usullerin başında karantina usulü ve kordon uygulaması gelmiştir. Yüzyılın coğrafi açıdan en büyük sınırlarına sahip ülkelerinin başında gelen Osmanlı Devleti’nde ise her ne kadar fikrin tüten bacaları ve bu duman etrafında meydana gelmiş lakayt bütünleri olmasa da küçülen dünyanın en büyük parçalarından birini teşkil etmesi, kolera gibi salgınların tehdidine zemin oluşturmuştur. Sanayileşen ülkelerde zikredilen tehdidin tenkiline koşullandırılacak olan kamu sağlığı yatırımlarının Osmanlı Devleti’nde de söz konusu olduğu ancak mezkûr ülkelerdeki gerekçelerin Osmanlı dünyası açısından da geçerli olması önceliğin karantina ve kordon usullerine verilmesine sebebiyet vermiştir. Bu tabloya ilişkin resmin önemli parçasını Van ve çevresinde kurulan uygulamalar oluşturmuştur. Araştırmaya konu olan bölgenin haslet ve hassasiyetleri dikkate alınarak mezkûr usul ve uygulamaların icrasına yönelik çaba ve gayretler, başta arşiv vesikaları olmak üzere ikincil kaynaklar gözden geçirilerek somutlaştırılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Van Vilayeti, Kolera, Karantina, KordonCordon Application With Quarantine Procedure in the Fight Against Cholera in Van in The XIX. Century
 
İn the 19th century while the idea was fabricated and the standard of living was synchronized with individual efforts, a community was formed from individuals who were unaware of each other, the emergence of endemic diseases with epidemic and pandemic characteristics was facilitated in this upheaval. The removal of this threat to the general structure of the system has been attempted with investments towards public health. However, the reverse ratio between the short-term dimension of the threat from epidemics and the need for a long process of investments that prioritize public health has brought alternative methods and practices to the agenda. At the beginning of the mentioned alternative procedures, which are related to the legacy of the ancients, was the quarantine procedure and the cordon application. The Ottoman Empire, which was one of the countries with the greatest geographical boundaries of the century, did not have the factories of the idea and the societies formed around these structures. But the fact that it constitutes one of the largest parts of the shrinking world has laid the groundwork for the threat of epidemics such as cholera. Public Health Investments, which will be conditioned to remove the threat mentioned in industrializing countries, are also in question in the Ottoman state, but the reasons in the aforementioned countries are also valid in terms of the Ottoman world caused priority to be given to quarantine and Cordon procedures. The most important part of this painting was the practices established in Van and its surroundings. Efforts towards the execution of the aforementioned procedures and practices by taking into account the characteristics and sensitivities of the region subject to research have been tried to be embodied by reviewing the secondary sources, especially the archive documents.

Keywords: Ottoman, Van Province, Cholera, Quarantine, Cordon.Tam Metin

Copyright 2021 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn