Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 1529
Toplam Ziyaret
: 3308647

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 38  Alan: Sosyal Bilimler

Neşe Coşkun
XIX. YÜZYILDA SALNAMELERE GÖRE SİVAS’TA GAYRİ-MÜSLİM MEMURLAR
 
Sivas Vilayet Salnameleri bölgede vazifeli gayr-i Müslim unsurların isimleri ve görev yerlerinin tesbitinde araştırmacılar için kıymetli bir kaynaktır. 1287H./1870 M., 1292 H./1875 M. ve H.1298/M.1880 senelerinde basılan yıllıklar mezkur konuda detaylı bilgiler içermektedir. Makalede Osmanlı makamlarının Müslüman olmayan unsurların kamu hizmetinde kullanılması konusunda herhangi bir olumsuz yargı ve uygulaması olmadığı tartışmasız bir şekilde ortaya konulmuştur. Ayrım yapılan tek alan cinsiyettir. Tüm görevliler erkektir. On yıllık bir süreçte hem temsil makamı hem de bu görevlerde bulunan şahısların sayısında bir artış söz konusudur. Özellikle kazalarda kendi cemaati içinde saygınlığı olan şahısların birden çok alanda hizmet vermesi söz konusudur. Bu şekilde devlet içinde herkesin kendisini temsil ediliyor hissetmesi amaçlanmıştır. Öte yandan yargı ve yerel idareler gibi önemli birimlerde de farklı nitelikteki tebaanın kullanımı sorunların kısa zamanda ve etkin olarak çözülmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sivas, gayr-i Müslim, memur, salnameIN THE XIX. CENTURY NON-MUSLİM OFFICIALS IN SIVAS ACCORDING TO THE ANNUALS(SALNAMES)
 
In Sivas, a district of Ottoman State, subject of the article , annuals-salnames were published every year by the state periodically. All details about officials, especially about non- Muslims, important for researchers, recorded . Authorities of the state had never chose officials in terms of their religion or etnical roots. For urgent and effectice solutions, popular non-Muslim men had been appointed different points to serve all people in the district. Aims of the practice are to rule the area in peace and preventing effects of imperialistic western states both in the lands and international areas.

Keywords: Sivas, non-Muslims, officials, annualTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn