Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 646
Toplam Ziyaret
: 1245551

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 35  Alan: Sosyal Bilimler

ercüment topuz
XIX. YÜZYIL OSMANLI TAŞRASINDA MERKEZİ TEAMÜLLER BAĞLAMINDA AŞİRETLER⃰
 
Osmanlı Devleti, aşiret ilişkilerine benzer boylardan müteşekkil bir yapı olarak tarih sahnesine çıkmış ve bu özelliği dolayısıyla günümüz tarihçilerince devletin kurucu unsuru olan Kayı boyu “eşitler arasında birinci” olarak tarif edilmiştir. Devlet, bu tarifini emperyal geleneğin kuruluşuna kadar muhafaza etmiş ancak bu dönemle birlikte aşiret ve aşiret benzeri yapıları emperyal kimliği içinde kendine benzeştirmeye çalışmıştır. Bu bağlamda payitaht odaklı değerler manzumesini çeşitli siyasi ve sosyal enstrümanlarla desteklemiş ve bu enstrümanları siyasi tecrübesine paralel olarak sürekli olarak güncellemiştir. Devletin taşrayı kendi kaderine ortak etme adına ortaya koyduğu performans karşısında taşranın dolayısıyla aşiretlerin yer yer tepkileri söz konusu olmuştur. Bu tepkilerin toplamından XVII. yüzyılda yaşanan kıyam hareketleri doğmuştur. XVII. yüzyıl Osmanlı dünyasını topyekûn esir alan siyasi, içtimai ve iktisadi başkaldırılar, devlet ve taşra ilişkilerine yeni bir boyut kazandırmıştır. XVII. yüzyıl artıkları, son iki asır Osmanlı dünyasında merkez ve taşra arasındaki ilişkinin denge ve seviyesini şekillendirmiştir. Yaklaşık bir buçuk asırlık dönemde devlet, merkezi değerlerini taşranın arzularına kurban etmemek için siyasi teamüllerinden taviz vererek bu dönemle birlikte taşranın siyasi ve sosyal koordinatörleri olan aşiret beylerini kendi menfaatlerine ortak yapmanın uğraşını vermiştir. Bu cümleden olarak devlet, stratejik konumda bulunan aşiretleri çeşitli usuller üzerinden ödüllendirerek hem dahili hem harici siyasetinin sadık müstahdemleri haline getirmiştir. Aynı devlet bazı aşiretleri askeri yöntemlerle tedip ve tenkil etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Aşiret, Taşra, MerkeziyetçilikTRIBES IN THE CONTEXT OF CENTRAL HABITS IN 19TH CENTURY OTTOMAN COUNTRYSIDE
 
The Ottoman State became a stage of history as a structure composed of similar tribal relations. Because this feature of the state, today’s historians have characterized as the “first among the equalities” of the Kayı tribe which is the founding element of the state. The state kept this description until the establishment of the imperial tradition, but with this period the tribal and tribal-like structures tried to resemble themselves in imperial identity. In this context, The State has supported the views of the capital pivotal values with various political and social instruments and constantly updated these instruments in parallel with his political experience. The state tried to make the province a partner in its own destiny, but some of the tribes of their reactions has been addressed. The sum of these reactions XVII. century, the rebel movement was born. The political, social and economic rebellions which captured XVII. century the Ottoman world, has brought a new dimension to state and provincial relations. XVII. century the remnants, at the Ottoman world in the last two centuries, has shaped level and the balance of the relationship between Central and provincial. Ottoman state, in the about one hundred and fifty years, has given concession the political habits not to sacrifice desires of some tribal its central values. In this context, Ottoman state, the notable of tribe which is political and social coordinator of the province has tried to make a partener itself benefit. So Ottoman state has rewarded the tribals which has strategic location and employed notables of these tribals as loyal a officer. Some tribes have been disciplined with military methods by the same state

Keywords: Ottoman,Tribes, Province, Centralism.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn