Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 1531
Toplam Ziyaret
: 3308649

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2022 Cilt: 1  Sayı: 55  Alan: Sosyal Bilimler

Duygu İŞPINAR AKÇAYOĞLU
Etkin bir Yabancı Dil Öğrencisi Kimdir? : Bölümü İngilizce olan Öğrencilerin Üç yıllık dönemdeki Değişen Algıları
 
Etkin bir Dil Öğrencisi Nasıl Olur? Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Öğrencilerinin Üç Yıllık Dönemdeki Değişen Algıları Öz Bu çalışma, Mütercim ve Tercümanlık Bölümüne kayıtlı öğrencilerin etkin yabancı dil öğrencileri konusundaki algılarını bölümdeki eğitimleri süresinde üç yıllık bir dönem boyunca incelemeyi ve varsa bu algılardaki değişimleri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın katılımcıları Türkiye’nin güneyinde yer alan bir devlet üniversitesinde Mütercim ve Tercümanlık Bölümünde Hazırlık, 1. Sınıf ve 2. Sınıfa kayıtlı öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışmanın verileri Repertuar Ağı Tekniği ve yüz yüze görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Katılımcılar, çalışmanın ilk yılında 12, ikinci yılında 37 ve üçüncü yılında 26 öğrenciden oluşmuştur. Çalışma verileri, öğrencilerin eğitimleri sırasındaki etkin yabancı dil öğrencileri konusundaki algılarını belirlemek ve varsa değişimleri ortaya çıkarabilmek amacı ile üç yıllık bir dönemde her yıl toplanmıştır. Veriler Repertuar Ağı Analizi ve içerik analizi yöntemleri kullanılarak nitel olarak analiz edilmiştir. Veri toplama araçlarından elde edilen bulgular, Mütercim ve Tercümanlık bölümüne kayıtlı öğrencilerin algılarının Eğitim süreçleri boyunca sınavların geri etkisi ve İngilizce uzmanlık alanı olan bir bölümde verilen eğitimin etkisi ile değişikliğe uğradığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Etkin Öğrenciler, Yabancı Dil Öğrencisi, Repertuar Ağı, ÇeviriWho is an Effective Foreign Language Learner? : English Major Students’ Changing Perceptions over a 3-year Period
 
What Makes an Effective Language Learner? Translation and Interpreting Department Students’ Changing Perceptions over a 3-year Period Abstract This study aims to investigate perceptions of the students enrolled in the Department of Translation and Interpreting in relation to what makes an effective foreign language learner and explore the changes in these perceptions, if any, over a 3-year period. The participants were enrolled in prep year, first-year, and second-year at a state university located in southern Turkey. Data were collected from 12 students in the first year, 37 students in the second year, and 26 students in the third year of the study. The Repertory Grid Technique and interviews were utilized as data collection tools, which were administered on yearly basis over three years with a view to exploring the changes in students’ perceptions about what makes an effective foreign language learner during their education. Data were analyzed using Repertory Grid and content analysis methods. The results showed that students’ perceptions went through changes that indicated the washback effects of the exams as well as of the education in an English-major department.

Keywords: Keywords: Effective Learners, Foreign Language Learner, Repertory Grid, TranslationTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn