Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 391
Toplam Ziyaret
: 3317922

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 35  Alan: Sosyal Bilimler

Erdinç Durmuş
Wallace Stevens'ın Şiirinin Bir Değerlendirmesi
 
Wallace Stevens 1879 ve 1955 yılları arasında yaşamış Amerikalı modernist neo-Romantik bir şairdir. Stevens’ın ilk olgun şiirleri 1914 yılında Trend ve Poetry adlı dergilerde yayımlanmıştır. Stevens zamanının en önde gelen Amerikalı modernist şairlerinden biri olarak değerlendirilir. Stevens bütün eserinde hayal gücü ve gerçeğin ilişkisini araştıran bir şairdir. Gerçekte onun şiiri hayal gücünün kuvvetini ve hayal gücünün bize sunulan gerçeği nasıl değiştirdiği üzerine odaklanır. İngiliz Romantik şairlerin aksine, Stevens tamamiyle kendine ait ayrı bir dünya yaratmaz. Şairin yaptığı okura hayal gücü ve gerçeğin birlikte işlendiği bir dünya sunmaktır. Hayal gücü-gerçek teması bütün şiiri boyunca görülür. Stevens’ın şiiri görünüşe göre üstün imge kavramı hakkında bir fikir derlemesidir. Şiirinin tamamı yeni bir şiirsel dünya düzenini biçimlendirme çabasıdır. Şair üstün imgenin ilkelerini şiirinde örneklendirir. Stevens’ın şiiri temel felsefi sorulara değinir. Stevens zaman zaman şiirinin aşırı teknik ve tematik karmaşıklığından dolayı zor bir şair olarak değerlendirilmiştir. Ancak, Stevens’ın şiiri yeni bir ses ve görülmedik yeni bir deyiş ortaya çıkarmıştır. Stevens bütün şiirlerinde devamlı olarak şiirin en üstün imge olduğunu iddia eder. Stevens’ın şiiri çok karmaşık estetik bir üsluba sahiptir. Diğer taraftan, Stevens bazan eski Hristiyan inançlarına saldırır, çünkü bazı insanlar kendi dinsel başarılarından dolayı gururlanırlar.

Anahtar Kelimeler: Modernizm, şiir, teori, neo-romantisizm, hayal gücü.An Analysis of Wallace Stevens's Poetry
 
Wallace Stevens is an American modernist neo-Romantic poet who lived between 1879 and 1955. Stevens’s first mature poems were published in Trend and Poetry in 1914. He is considered to be one of the most prominent American modernist poets of his times. Stevens is a poet who explores the relation between imagination and reality throughout his work. In fact, his entire poetry focuses on the power of imagination and how imagination changes reality as it is presented to us. Unlike the English Romantic poets, Stevens does not create a wholly aloof world of his own. What he does is that he presents the reader a world of imagination and reality wrought together. The imagination-reality theme is seen throughout his poetry. Stevens’s poetry is apparently a collection of ideas about the concept of supreme fiction. It is a struggle to formulate a new poetic world order in its entirety. He exemplifies the tenets of supreme fiction. It deals with the basic philosophical questions. Stevens was considered to be a difficult poet sometimes because of extreme technical and thematic complexity of his poetry. However, his poetry introduced a new voice, and a refreshingly new idiom.

Keywords: Modernism, poetry, theory, neo-romanticism, imagination.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn