Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 3830
Toplam Ziyaret
: 3007740

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -3  Alan: Sosyal Bilimler

İsmail UZUT, Orhan BATMAN
VAN’DA YER ALAN A SINIFI SEYAHAT ACENTALARININ DÜZENLEDİĞİ GÜNÜBİRLİK TUR İÇERİKLERİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışma Van’ın turistik kaynaklarının tanıtılması ve pazarlanmasında kritik bir role sahip olan A sınıfı seyahat acentalarının Van’da düzenlediği günübirlik turlar ve içeriklerini incelemeyi hedeflemiştir. Çalışma ile Van ilini kapsayan günübirlik turlar içerisinde vurgulanan detayların yanı sıra Van’da yer alan A sınıfı seyahat acentalarının internet sayfaları da incelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde seyahat acentalarının turizm içerisindeki rolü, paket tur, günübirlik tur kavramları ve benzer çalışmalar üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde Van’da faaliyet gösteren A sınıfı seyahat acentalarının internet sayfalarından elde edilen bulgular incelenmiştir. Son bölümde ise yapılan incelemeler doğrultusunda elde edilen sonuçlar ve bu doğrultuda geliştirilen öneriler sunulmuştur. Çalışma kapsamında Van’da faaliyet gösteren ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) kayıtlı 63 A sınıfı seyahat acentasının düzenlediği, Van ilini kapsayan günübirlik turlar incelenmiştir. Seyahat acentalarına ait tanıtım materyalleri incelenirken de içerik analizi yönteminden faydalanılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda seyahat acentalarının düzenlediği günübirlik turların tanıtımında daha çok doğal ve tarihi kaynaklara yer verildiği gözlemlenmiştir. Van’da bulunan 63 A sınıfı seyahat acentasından sadece 5 tanesinin internet sayfalarında günübirlik Van turlarıyla ilgili bilgi paylaşması da çalışmanın diğer bir çarpıcı sonucu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Van, günübirlik tur, içerik analiziINVESTIGATION OF DAILY TOUR CONTENTS ORGANIZED BY CLASS A TRAVEL AGENCIES WHICH ARE LOCATED IN VAN
 
This study aimed to examine the daily tours and contents organized by class A travel agencies, which have a critical role in the promotion and marketing of Van’s touristic resources. With this study not only daily tour contents investigated but also A class travel agencies’ internet pages investigated. In the first section of the study role of travel agencies in tourism, package tour, daily tour concepts and similar studies are emphasized. In the second section of the study findings that have been obtained from the travel agencies’ internet pages were discussed. In the last section of the study findings and suggestions obtained from the study are presented. Within the scope of the study, daily tours covering the province of Van organized by the 63 A class travel agency operating in Van and registered with Association of Turkish Travel Agencies (TURSAB) were examined. The content analysis method was used for examining the promotional materials of travel agencies. It has been observed that in the promotional materials of daily tours organized by travel agencies mostly use natural and historical resources. The other striking result of the study is only 5 of the 63 A-class travel agencies in Van share information about daily tours on the internet pages.

Keywords: Van, daily tour, content analysisTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn