Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1729
Toplam Ziyaret
: 1398343

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 41  Alan: Sosyal Bilimler

Dr. Öğr. Gör. Murat KARA
Van İlindeki Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Düşünceleri
 
TMS/TFRS, Türkiye’de Türkçeye çevrilerek aynen uygulanmaktadır. Bu standartlar, 09.07.2009 ve 16.05.2005 tarihlerinde yayımlanmıştır. 14.02.2011 Tarih ve 27846 Sayılı Resmi Gazete’de 6102 Sayılı TTK’nın 88. Maddesi’ne göre, Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanması zorunlu olduğundan TFRS’lerin önemi artmaktadır. Tekdüzen muhasebe sistemini bilen muhasebe meslek mensupları, TMS/TFRS ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle TFRS’yi uygulayan muhasebe meslek mensuplarının bu konudaki bilgi düzeyleri ve düşünceleri önemlidir. TMS/TFRS ile ilgili düzenlemeler devlet ile mükellef arasında köprü vazifesi gören, aynı zamanda uygulayıcı konumunda bulunan muhasebe meslek mensuplarını çok yakından etkilemiştir. Bu nedenle söz konusu düzenlemeler karşısında Van ilindeki meslek mensuplarının genel görüşlerini almak amacıyla bir araştırma yapılmıştır. Çalışmanın amacı, Van’da faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) hakkındaki bilgi düzeyleri ve düşüncelerini tespit etmektir. Anket, Van ilindeki SMMM Odası’na kayıtlı 83 muhasebe meslek mensubu üzerinde uygulanmaktadır. Hazırlanan anket formu ile yüz yüze anket yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Meslek Mensupları, TMS, TFRS.TURKISH ACCOUNTING STANDARDS OF THE VAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS AND TURKEY FINANCIAL REPORTING STANDARDS AND OPINIONS ABOUT THE KNOWLEDGE LEVEL
 
TMS / TFRS is applied exactly translated into Turkish in Turkey. These standards were published on 09.07.2009 and 16.05.2005. 14.02.2011 According to the Official Gazette numbered 27846 6102 Date and TCC Article 88, the importance of Turkey is required to apply TFRS accounting standards is increasing. Accounting professionals who are familiar with the Uniform Accounting System face TMS / TFRS. For this reason, knowledge levels and considerations in this area are important for accounting professionals who apply TFRS. Regulations related to TMS / TFRS have been very influential to accounting professionals who have been a bridge between state and taxpayer and also practicing. For this reason, a survey was conducted in order to get the general opinions of the professions in Van against the regulations. The aim of this study is showing professional accountants activities of Van Turkey Accounting Standards (TMS) and Turkey Financial Reporting Standards (TFRS) is to determine the level of knowledge and ideas about. The questionnaire is applied to 83 professional accountants registered in SMMM chamber in Van province. A face-to-face survey was conducted with the prepared questionnaire.

Keywords: Certified Public Accountant-CPA , TMS, TFRS.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn