Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 1180
Toplam Ziyaret
: 1011076

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -2  Alan: Sosyal Bilimler

Şahabettin ÖZTÜRK/ Yaşar SUBAŞI DİREK
VAN EĞİTİM YAPILARINDAN BİRİ; BAŞKALE/PİZAN HÜSREV PAŞA MEDRESESİ
 
Öz Selçuklu ve Osmanlı yönetiminin tüm coğrafyasında olduğu gibi Van Gölü ve Havzası’ndaki birçok yerleşim alanında medreselerin eğitim ve kültür üzerinde önemli bir yeri vardır. Medreselerin sayısı, mimari form ve fonksiyonel özellikleri hakkında tam bilgimiz olmamasına karşın, çeşitli yazılı kaynaklarda bölgedeki medresenin farklı biçim ve dönemlerde inşa edildiği bilinmektedir. Çeşitli kaynaklarda elde edilen verilere göre 1899 Van il merkezinde dokuz, ilçe merkezlerinden Gevaş'ta üç, Bahçesaray'da beş, Timar'da üç, Havasor'da iki, Erçek'te iki, Hoşap'ta iki olmak üzere Van'da toplam 26 medresenin olduğu belirtilmektedir. Hüsrev Paşa (Pizan) Medresesi, Van’ın doğusunda yer alan Başkale İlçesi’nin bulunan tarihi Ören yerinde Hüsrev Paşa (Pizan) Medresesi, iki katlı ve iç avlulu bir tasarım ile diğer medreselerden farklılık arz etmektedir. Medrese ile ilgili ilk uygulama çalışmaları, Van Valiliği tarafından başlatılmıştır. Günümüzde kazı ve diğer bilimsel çalışmalar ilgili kurumlar tarafından devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Selçuklu, Osmanlı, Van, Medrese, İç Avlu, KemerONE OF VAN EDUCATION STRUCTURES; MEDRESE OF HÜSREV PASHA IN BASKALE/PIZAN
 
Abstract In many settlements in Van Lake and Basin, medreses have an important place in education and culture as it is in the entire geography of the Seljuk and Ottoman administrations. Although we do not have complete information about the number of medreses, architectural forms and functional features, it is known that the medresses in the region are constructed in different forms and periods in various written sources. According to the data obtained from various sources in 1899, nine in Van province center, it is stated that there are a total of 26 medreses in district centers, three in Gevaş, five in Bahçesaray, three in Timar, two in Havasor, two in Erçek and two in Hosap. Hüsrev Pasha (Pizan) Medrese in the historical ruins of Baskale District in the east of Van is different from other medreses with its two-storey and inner courtyard design. The first practical work on the medrese was initiated by the Governor of Van. Today, excavations and other scientific studies are being carried out by relevant institutions.

Keywords: Keywords: Seljuk, Ottoman, Van, Medrese, Inner Courtyard, KemerTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn