Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 259
Toplam Ziyaret
: 1012996

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 34  Alan: Sosyal Bilimler

Emel YILDIZ
VAN ÇARPANAK ADASI KTOUTS - KTUC MANASTIRI SAİNT JEAN BAPTİSTE KİLİSESİ KUBBE KASNAĞI PLASTİK SÜSLEMELERİ
 
Plastik sanatlar, tarih boyunca insanın hayal gücünü geliştirerek yaratıcılığını arttırdığı, eğitici ve görsel zevke hitap eden önemli bir alandır. Daha özelde mimari plastik süslemeler üzerine yapılan incelemeler günümüzde oldukça ilgi çeken araştırma konuları arasında yerini almıştır. Bu alan kapsamında Urartulardan başlayarak gerek İslam gerekse Hıristiyan toplumları tarafından birçok tarihi eserin inşa edildiği Van İli, bölgenin kültürel havzası konumundadır. Bu noktada dinsel ihtiyaçları karşılamaya yönelik Hıristiyan dini mimarisinde kilise ve manastırlar inşa edilmiştir. Söz konusu mimari eserlere yönelik yerli ve yabancı bilim adamları tarafından yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır. Araştırma konumuz olan Van Gölü Adası’nda bulunan Ktouts - Ktuc Manastırı Saint Jean Baptiste Kilisesi kubbe kasnağı plastik süslemelerini ele alan herhangi bir çalışmanın henüz yapılmadığı görülmektedir. Bu makalemizle insanoğlunun varoluşuyla eş zamanlı olan mimari plastik süslemelerin başlıca kollarından birini oluşturan taş bezemeler ele alınmıştır. Sekizgen kubbe kasnağı yüzeyine dağılmış 35’i haç işlemeli taş ve 5’i konsol olmak üzere toplamda 40 adet bitkisel ve geometrik motifli taş bezeme çalışılmıştır. Bunların hepsi gerek görsel gerekse teknik olarak belgelenmiştir. Ele alınan taş bezeme örnekleri aynı zamanda çevre kültürlerin benzer süsleme örnekleriyle de karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Doğu Anadolu Bölgesi Hıristiyan Sanatı, Manastır ve Kilise, Mimari Plastik Süsleme, Haç İşlemeli Taş, Bitkisel ve Geometrik Motifler.THE PLASTIC DECORATIONS OF THE ST. JEAN BAPTISTE CHURCH DOME IN THE MONASTERY OF THE KTOUTS - KTUC IN VAN LAKE ISLAND
 
Plastic arts are an important field that appeals to the educational and visual taste that has increased the creativity of man through the history by developing his imagination. More particularly, studies on architectural plastic ornaments are among the most interesting research topics today. Within this scope, Van Province, where many historical monuments are built by Christian societies starting from Urartul and Islamic, is the cultural basin of the region. At this point, churches and monasteries were built in Christian religious architecture to meet religious needs. There are many works by local and foreign scholars about the architectural works. It seems that no work has been done on the plastic decorations of the St. Jean Baptiste Church dome in the Monastery of the Ktouts - Ktuc in Van Lake Island. In this article we have dealt with the stone ornaments that form one of the main arms of the architectural plastic ornaments that are synchronous with the existence of mankind. A total of 40 herbal and geometric motifs, including 35 cross-stones and 5 consoles, were scattered over the octagonal dome. They are all documented both visually and technically. The stone embrasures specimens were also compared with similar decorations of the surrounding cultures.

Keywords: Christian Art of Eastern Anatolia Region, Monastery and Church, Architectural Plastic Decoration, Cross Stone, Plant and Geometric Motifs.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn