Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 600
Toplam Ziyaret
: 1245505

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 35  Alan: Sosyal Bilimler

Yunus Özdurğun
URFA’DAKİ İLÇE HALKEVİ TEŞKİLÂTLARI (1936-1951)
 
1923 yılında Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle yeni devlet modernleşme amacıyla çeşitli adımlar attı. Cumhuriyet iradesi siyasal, sosyal, kültürel, eğitim ve ekonomik alanda ortaya çıkan değişimin toplumsal alana yayılması için yeni kurumlara ihtiyaç olduğunu düşündü. Bu amaçla da 19 Şubat 1932’de Halkçılığın bir uzantısı olarak Halkevleri açıldı. Bu çalışmada Cumhuriyet’in yaygın eğitim kurumu olan, kültürel faaliyetlerle dikkati çeken halkevlerinin Urfa’daki ilçe ayağı ve faaliyetleri ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Halkevleri, Cumhuriyet Halk Partisi, Siverek HalkeviDISTRICT PEOPLE'S HOUSES ORGANIZATIONS IN URFA (1936-1951)
 
With the declaration of the Republic in 1923, the new state took various steps in order to modernize. It was thought that new institutions were needed to spread the change that emerged in the political, social, cultural, educational and economic field of the Republic, in the social field. For this purpose, the People's Houses were opened as an extension of the Population on February 19, 1932. This study deals with the district footsteps and activities of the townhouses in Urfa, which are the non-formal education institutions of the Republic, which are notable for their cultural activities.

Keywords: Community Houses, Republican People's Party, Siverek Community HouseTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn