Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 173
Toplam Ziyaret
: 3079060

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 35  Alan: Sosyal Bilimler

Abdullah Eren, Muhammed Dursun Kaya
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNE BAKIŞ AÇILARININ TEKNOLOJİ KABUL MODELİ İLE İNCELENMESİ
 
E öğrenme ve uzaktan eğitim gibi öğretim uygulamaları son yıllarda yaygın hale gelmeye başlamıştır. Bilişim sistemlerinin eğitim ve öğretime entegre edilmesi ile eğitimciler teknolojik alt yapılarını kurarak bu sisteme geçmişlerdir. Özellikle eğitim alanında uzaktan öğretim teknolojileri tercih edilen öğretim tekniklerinden biri haline gelmiştir. Bu çalışmada Teknoloji Kabul Modeli çerçevesinde uzaktan eğitim sisteminin kullanıcılar üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Teknolojinin eğitim sistemi içersine girmesiyle kullanıcılar üzerindeki etkiler de teknolojiyi sürdürebilme adına önemlidir. Buna göre algılanan kullanım kolaylığı, algılanan kullanışlılık, kişisel normlar, algılanan eğlence, davranışsal tutumlar ve kullanım niyetleri gibi değişkenler bu çalışmada kullanılmıştır. Bu çalışmada uzaktan eğitim ile öğrenmenin algılanan kullanışlılık, algılanan kolaylık, tutum ve niyetler üzerindeki etkileri ortaya konulmuştur. Yapılan çalışmada zaman ve diğer sınırlılıklar nedeni ile üniversite öğrencilerine yapılan anket çalışması ile 156 öğrenci üzerinde mevcut kullandıkları uzaktan eğitim sistemine bakış açıları test edilmiş; sonuçlar açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: E öğrenme, TKM, Uzaktan EğitimINVESTIGATION OF UNIVERSITY STUDENTS' PERSPECTIVES FOR THE DISTANCE EDUCATION SYSTEMS BY TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL
 
Teaching practices such as learning and distance learning have begun to become widespread in recent years. By integrating information systems with education and teaching, teachers have gone through this system by establishing technological sub-structures. Distance education technologies, especially in the field of education, have become one of the preferred teaching techniques. In this study, the effects of distance education system on users in the framework of Technology Acceptance Model were investigated. The influence on the users by entering into the education system of the technology is also important in order to sustain the technology. Accordingly, variables such as perceived ease of use, perceived usefulness, personal norms, perceived entertainment, behavioral attitudes and intentions of use were used in this study. In this study, the perceived usefulness, perceived convenience, attitudes and effects on intentions of the learner were revealed. In this study on university students with the reason of time and other limitations in the study, the perspective of the distance education system which they used on 156 students was tested; The results are explained.

Keywords: E learning, TAM, Distance EducationTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn