Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 510
Toplam Ziyaret
: 3318041

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 35  Alan: Sosyal Bilimler

Yrd. Doç. Dr. Zeki EDİS
ÜLKER KÖKSAL’IN YOLLAR TÜKENDİ VE LORRAİNE HANSBERRY’NİN A RAİSİN İN THE SUN ADLI OYUNLARINDA AİLE BAĞLARI
 
Aile, insanoğlunun var olduğu ilk andan günümüze önemini koruyan sosyolojik bir olgudur. Genel anlamda toplumun en küçük ve en temel birimi olarak tanımlanan ailenin kendi içinde alt sistemlerden oluştuğu, belli kurallara göre şekillendiği, çeşitli rol ve işlevlere sahip olduğu de bilinen bir gerçektir. Aile, toplumsal yaşamın devam etmesi için kilit bir role sahiptir. Bu yönüyle zaman içerisinde sosyo-kültürel, siyasi ve ekonomik şartlara bağlı olarak çeşitli değişimler yaşansa da aile kavramı, varlığını ve önemini hep korumuştur. Sosyal bir varlık olan bireyin doğduğu ilk andan itibaren herhangi bir ailenin parçası haline gelmesi, felsefe, sosyoloji, psikoloji ve edebiyat başta olmak üzere birey odaklı tüm disiplinlerin aile kavramına odaklanmasını zaruri kılar. Bu nedenle asıl odağı birey olan edebiyat alanında da aile kavramının antik dönemden günümüze pek çok açıdan irdelendiği, sayısız edebi eserde konu edildiği görülmektedir. Çalışmamızın konusunu olan A Raisin in the Sun (Güneşte Bir Leke) ve Yollar Tükendi adlı oyunları da aile ve aile ilişkileri açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Bu çalışmamızda Çağdaş Amerikan edebiyatından Lorraine Hansberry ve 20. yüzyıl Türk edebiyatından Ülker Köksal’ın oyunlarında aile konusunu ne şekilde ele aldıkları, aile bireylerinin aile içerisinde hangi rolleri üstlendikleri ve birbirleriyle kurdukları bağlar karşılaştırmalı bir anlayışla incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Lorraine Hansberry, Ülker Köksal, A Raisin in the Sun, Yollar Tükendi, aile bağlarıTHE FAMILY BONDS IN THE PLAY YOLLAR TÜKENDİ BY ÜLKER KÖKSAL AND A RAISIN IN THE SUN BY LORRAINE HANSBERRY
 
The family is a sociological entity that has preserved its significance from the very first day man appeared on earth up till now. It is a well known fact that the family, which is generally defined as the smallest and basic unit of the society in general, consists of sub-systems within itself, has a variety of roles and functions shaped by certain rules. The family has a key role in the continuity of social life. In this way, despite the various changes in socio-cultural, political and economic conditions over time, the concept of family, its existence and importance have always been hailed as quintessential and brought under protection. The fact that an individual who is a social entity becomes a part of any family from the first moment makes it essential that all individual disciplines, especially philosophy, sociology, psychology and literature, focus on the concept of family. For this reason, it is seen that in the field of literature, which is the main focus of the individual, the concept of family is discussed in many literary genres from the antiquity up till now, and it is the subject of countless literary works. The plays A Raisin in the Sun and Yollar Tükendi have a very rich content in terms of family and familial relations. In this study, we will examine in a comparative manner the roles of family members in the family, bringing under scrutiny the connections and bonds they have established in the family with each other, in the works of contemporary American literary figure Lorraine Hansberry and the 20th century Turkish literary figure Ülker Köksal.

Keywords: Lorraine Hansberry, Ülker Köksal, A Raisin in the Sun, Yollar Tükendi, family tiesTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn