Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 557
Toplam Ziyaret
: 1397171

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -4  Alan: Sosyal Bilimler

Yrd. Doç. Dr. Yasemin HAYTA, Doç. Dr. Nilüfer A. NEGİZ
TÜRKİYE’NİN BÜYÜKKENT YÖNETİMİ DENEYİMİNDE KENTSEL YAŞAMA DAİR DÖNÜŞÜMLER: YENİ BİR BÜYÜK KENT ÜZERİNDEN BİR İNCELEME MALATYA ÖRNEĞİ
 
1980’li yıllarda başlayan Türkiye’nin büyük kent olma deneyimi, 2000’li yılların reform çalışmaları ile devam etmiş; 2012 yılı 6360 sayılı kanun ile Türk Mahalli Yönetim sisteminde toplamda 30 büyükkent ile yeni bir döneme gelinmiştir. Nitelik ve etkinlik açısından zorluklar getiren yeni yapı; kentsel yaşam, kentsel hizmetler ve kentlilerin tüm bunları anlamlandırması konusunu da yeniden şekillendirmektedir. Çalışmada, 6360 sayılı kanunla yeni büyükşehirler listesinde yer alan Malatya’nın, büyük kent olması sonrasında kentsel yaşama dair oluşan değişim, dönüşüm ve beklentiler, ampirik bir çalışma ile kentsel halk nezdinde ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kent Yönetimi, 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, Kentsel Yaşam.Transition in Urban Living in Turkey's Experiences of Metropolitan Management: An Examination from a New Metropolitan City Malatya
 
Turkey’s experience of being a metropolitan which started in the 1980s and continued with the reform works of the 2000s; with the law no.6360 in 2012, a new period has been attained with a total of 30 metropolitans in the Turkish Local Management System. The new structure that brings difficulties in terms of quality and efficiency; rehapes the issue of urban life, urbsn services and citizens to make sense of all these. In the study changes, transformations and expectations, urban life that is formed with Malatya being the metropolitan on the list of the new metrepolitans with the law no 6360 will be handled in the presence of the urban people with an empirical study.

Keywords: Urban Administration, Law no 6360 on Metropolitan Municipality, Urban Life.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn