Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1217
Toplam Ziyaret
: 1399560

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 42  Alan: Sosyal Bilimler

Murat AKTAŞ
TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLER: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 
Mart 2011’de başlayan ve iç savaşa dönüşen rejim karşıtı protestolar nedeniyle, Suriye nüfusunun yarısından fazlası komşu ülkelere kaçtı ya da ülke içinde göç etmek zorunda kaldı. Yüz binlerce insan öldü, 5.5 milyondan fazla Suriyeli ülkeyi terk ederek başka ülkelere sığındı. Altı milyondan fazla Suriyeli ülke içinde yerlerinden edildi. Bu olaylardan etkilenenlerin yarısından fazlası kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. En büyük Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye aynı zamanda dünyada en çok mülteci bulunduran ülke konumuna gelmiştir. Türkiye’de bu denli kapsamlı bir göç dalgasına hazırlıksız olmasına rağmen Suriye’deki yıkıcı iç savaşın başlamasından bu yana “açık kapı” politikası izleyerek 3.5 milyondan fazla Suriyeliyi kabul etti. Başlangıçta, Türk makamları kendilerine sığınan Suriyelileri “misafir” olarak tanımladılar ve bu kitlelerin yakında ülkelerine döneceğini düşündüler. Ancak, Suriyelilerin yakında geri dönmeyeceği anlaşıldığında, yen bir kapsamlı göç yasası hazırlanarak yürürlüğe kondu. Zira eski iltica rejimi milyonlarca sığınmacının ihtiyaçlarına cevap vermiyordu. Dolayısıyla, Türk iltica rejimi, son birkaç yıl içinde bazı yeni yasal ve idari araçlar yaratarak Suriyeli sığınmacıların uyum/entegrasyon konularına yanıt vermeye çalışmıştır. Suriye’de çatışmaların başlamasından bu yana Türkiye’de hükümet ve vatandaşlar büyük bir cömertlik örneği göstererek eğitim, sağlık, istihdam ve birçok konuda çeşitli hizmetler sunmuşlardır. Ancak Türkiye’deki Suriyelilerin hala yaşadığı bir takım sorunlar bulunmaktadır. Bu çalışma Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların yaşadığı sorunları ele almayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Suriyeliler, sığınmacılar, mülteciler, göç, Türkiye.SYRIANS LIVING IN TURKEY AND THEIR PROBLEMS
 
Due to the protests against the regime started in March 2011 and turned into civil war, more than half of the Syrian population either fled to the neighbouring countries or had to move within the country. Hundreds of thousands of people have died, 5.5 million Syrians have fled the country as asylum seekers or refugees, and more than 6 million Syrians are displaced within the country. More than half of those affected are children and women. Turkey is the host country with the largest Syrians asylum seekers population in the world and home to the largest refugee population in the world. Although Turkey has caught unprepared for the wave of migration from Syria it has followed an “open door” policy since the outbreak of the devastating civil war in Syria and hosted more than 3.5 million Syrian. Initially, the Turkish authorities described millions of Syrians as “guests”, thinking that these masses would soon return to their home country. However, when it was realized that the Syrians would not return soon, an immigration bill was drafted, as the asylum regime in the past did not respond to the needs of asylum seekers. So, Turkish asylum regime has tended to respond to the issues of Syrian asylum seekers harmonisation/integration by creating some new legal and administrative tools over the last few years. Since the beginning of the Syrian conflicts, the government and people of Turkey have demonstrated a significant generosity in supporting refugees and integrating them into national services, including health, education, employment and other municipal and social services. Nevertheless, there are still a number of problems experienced by the Syrians in Turkey. This paper aims to study the problems of Syrian asylum seekers living in Turkey.

Keywords: Syrians, asylum seekers, refugees, migration, TurkeyTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn