Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 927
Toplam Ziyaret
: 1786964

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2019 Cilt: 1  Sayı: 46  Alan: Sosyal Bilimler

Yaşar ÖZRİLİ
TÜRKİYE’DEKİ MÜZELERİN ÖĞRENME AMAÇLI OLARAK YAPILANDIRMACI EĞİTİM YAKLAŞIMINA KATKISI
 
Son yıllarda üzerinde titizlikle durulan konulardan birisi, müzelerin toplumsal sorumlulukları üstlenme noktasında kendilerini nasıl konumlandırdıkları meselesidir. Müzeler, insanlık gelişimini sosyolojik, psikolojik ve felsefi açılardan ele alan özel ve resmi kurumlardır. Müzeler ziyaretçilerine bünyesinde barındırmış olduğu eserlerle aynı zamanda eğitme görevini de yerine getirmektedir. Müzelerden eğitim, öğretim ortamı olarak faydalanmanın temel gerekçelerinden biri, ziyaretçilerinin birden fazla duyu organına hitap edecek sayıda çok uyarıcının varlığıdır. Müzeler, okul dışı eğitim öğretim etkinliklerini, atölye, sınıf ve galeri bölümlerindeki ciddi çalışmalarla ortaya koymaktadırlar. Bu çağdaş oluşum, ziyaretçilerinde anlamlı öğrenme ve derin duygular bırakarak eğitmek misyonu üstlenen yeni müzecilik tutumudur. Günümüz çağdaş eğitim anlayışında, öğretmen merkezli ezbere dayalı, öğrencinin pasif olarak katıldığı, klasik eğitim anlayışının giderek terk edilmektedir. Çağdaş eğitim anlayışında ise bireylerin öğretim sürecinin merkezinde olduğu kendi deneyimleri ile aktif rol aldığı, duyuşsal, bilişsel özellikleri ele alan, kalıcı öğrenmenin sağlandığı yapılandırmacı eğitim metodu öne çıkmaktadır. Bu eğitim modeli ile müzelerde, insana dair her türlü kültür varlığı, olgu, olay, kavram, vb. unsurlar somutlaştırılarak etkin öğrenme ortamı oluşturulmaktadır. Çalışmada yapılandırmacı eğitim çerçevesinde müzelerin ziyaretçilerinin nitelikli eğitimine olan katkıları Türkiye’deki Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Çorum Müzesi, Adana Müzesi, Kırıkkale Müzesi, Aydın Müzesi, Mersin Müzesi, Çankırı Müzesi, Pera Müzesi, İstanbul Modern Sanat, Sakıp Sabancı Müzesi örnekleri ekseninde ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: müze, eğitim, yapılandırmacı metot, eser, öğrenci.THE CONTRIBUTION OF THE MUSEUMS IN TURKEY TO CONSTRUCTIVIST LEARNING APPROACH IN TERMS OF EDUCATION
 
One of the issues that has been meticulously discussed in recent years is the question of how museums have positioned themselves to assume social responsibilities. Museums are private and official institutions that deal with human development from a sociological, psychological and philosophical perspective. The museums also carry out the task of educating the visitors with the works it contains. One of the main reasons for using museums as an educational and teaching environment is the presence of many stimuli that will appeals to multiple sensory organs of its visitors. Museums exhibit their extracurricular activities in workshops, classrooms, and galleries with serious studies. This contemporary formation is the new museum attitude that undertakes the mission of educating visitors leaving meaningful learning and deep emotions. In today's contemporary understanding of education, based on teacher-centered memorization, the passive participation of students, the classical understanding of education is increasingly abandoned. On the other hand, in the modern education approach, the constructivist education method, in which the individuals take an active role with their own experiences, which are at the center of the teaching process, addressing the affective and cognitive characteristics and providing permanent learning, comes to the fore. With this educational model, in museums, all kinds of cultural assets, phenomena, events, concepts, etc. elements are concretized and an effective learning environment is created. Contribution to the quality education of museum visitors in the framework of constructivist education at Work Museum of Anatolian Civilizations in Turkey, Çorum Museum, Adana Museum, Kırıkkale Museum, Aydin Museum, Mersin Museum, Çankırı Museum, Pera Museum, Istanbul Modern Art, are discussed in the Sakıp Sabancı Museum examples axis.

Keywords: museum, education, constructivist methot, work, student.Tam Metin

Copyright 2021 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn