Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 539
Toplam Ziyaret
: 1397153

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -4  Alan: Sosyal Bilimler

Yrd. Doç. Dr. Hazal Ilgın BAHÇECİ, Şenol UZUN
TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI GÖÇ VE YEREL POLİTİKA
 
Uluslararası göçün sosyal ve kültürel boyutları, merkezi yönetimler kadar yerel yönetimleri de bu konuda politikalar üretmeye zorlamaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde, göçmenler ve mülteciler konusunda yerel yönetimlere önemli görevler verilmekte, uluslararası kurumlar yerel yönetimleri daha fazla sorumluluk alma noktasında teşvik etmektedir. Türkiye bugün dünyanın en çok mülteci barındıran ülkesi olarak gösterilmesine karşın, Türkiye’de uluslararası göç ve mülteciler konusunda yerel yönetimlerin merkezi yönetimler ile kıyaslandığında neredeyse hiçbir sorumluluk alanının bulunmadığı görülmektedir. Bu bağlamda hem göçmen ve mülteciler açısından yaşam zorlaşmakta, hem de merkezi yönetimler ile yerel yönetimler arasındaki yetki ve sorumluluk alanları belirsizleşmektedir. Bu çalışmanın amacı, uluslararası göç konusunda yerel yönetimlere düşen sorumluluk alanları ile ilgili mevzuattaki eksikliklerin belirlenerek bu doğrultuda geliştirilebilecek çözüm önerilerinin ortaya konmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası göç, Göçmenler ve Mülteciler, Yerel yönetimler, Yerel politikaInternational Migration and Local Politics in Turkey
 
Social and cultural dimensions of international migration compel central governments as well as local governments to produce policies on this issue. Especially in developed countries, important tasks are given to local governments on immigrants and refugees, international institutions encourage local governments to take more responsibility. Although Turkey is the most refugee-hosting country in the world today, it is seen that there is almost no area of responsibility when local governments compared to central governments on International Migration and refugees in Turkey. In this context, life is become difficult for both immigrants and refugees and the areas of authority and responsibility between central and local governments become unclear. The aim of this study is to determine the deficiencies in the local administrations' responsibility areas related to international migration and the suggestions for solution that can be developed in this direction.

Keywords: International migration, Migrants and Refugees, Local governments, Local politicsTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn