Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 911
Toplam Ziyaret
: 3308029

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -1  Alan: Sosyal Bilimler

Yrd.Doç.Dr. Murat ÇOLAK
TÜRKİYE’DE MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİN İSTİHDAMA ETKİSİ
 
Dünyadaki tüm ekonomilerin öncelikli hedeflerinden birisi istihdamı arttırmaktır. İstihdam pek çok makroekonomik göstergeden etkilenmektedir. Söz konusu etkinin doğru analizi, ülkelere kısa, orta ve uzun vadeli istihdam politikalarını belirlemede önemli bir bilgi akışı sağlamaktadır. Bu çalışma, Türkiye'de istihdamı etkileyen makroekonomik büyüklüklerin belirlenmesini amaçlamaktadır. Analiz dönemi 1999:Q1-2017:Q1 olup, makro büyüklüklerin emek arzı ile ilişkisi Vektör Otoregresif (Vector Autoregressive, VAR) model metodolojisi, Johansen koentegrasyon analizi ve Granger nedensellik testleri kullanılarak belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre bütçe açığından, emek verimliliğinden ve TÜFE’den istihdama doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Cari açık, sanayi üretim endeksi ve istihdam arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Etki-tepki analizleri ve varyans ayrıştırması sonuçları başta enflasyon olmak üzere cari açık ve faiz oranlarının istihdam üzerinde kalıcı etkileri olduğu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İstihdam, Emek Piyasası, Sosyal Politika, İstihdam PolitikalarıTHE EFFECT OF MACROECONOMIC INDICATORS ON EMPLOYMENT IN TURKEY
 
One of the priority objectives of all economies in the world is to increase employment. Employment is affected by many macroeconomic indicators. The correct analysis of this subject at issue provides countries an important flow of information in determining short, medium and long-term employment policies. The paper investigates the factors affecting employment in Turkey. The relationship between macroeconomic variables and employment was determined using Vector Autoregressive (VAR) model methodology, Johansen Cointegration analysis and Granger causality tests with period 1999: Q1-2017: Q1. According to the results of the analysis, it is determined that there is a one-way causality relation from the budget deficit, labor productivity and inflation to employment. It is also concluded that there is a bi-directional causality among current account deficit, industrial production index and employment. The results of impulse responses and variance decompositions show that current account deficit and interest rates, especially inflation, have permanent effects on employment.

Keywords: Employment, Labor Market, Social Policy, Employment Policy.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn