Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 585
Toplam Ziyaret
: 1397199

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -4  Alan: Sosyal Bilimler

Doç. Dr. Esra Banu SİPAHİ
TÜRKİYE’DE KENT SAKİNLERİNİN GÜNDELİK YAŞAMLARINDAKİ SUÇA MARUZ KALMA RİSK ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Günümüzde kent sakinlerinin karşı karşıya olduğu sorunlardan biri, suça maruz kalma risk algısı ve buna bağlı olarak yayılım gösteren suç korkusudur. Ulusal ve bölgesel güvenlik sorunlarıyla ilişkili olarak gündeme gelen terör vb. sorunlar, vatandaşları kamusal alanlardan uzaklaştırmakta, onların yaşam kaliteleri üzerinde olumsuz etkiler yapmakta ve kimi zaman da kentlileri evlerine hapsetmektedir. Bu noktada, kent sakinlerinin suça maruz kalma risk algılarının, onların gündelik yaşam pratiklerini biçimlendirdiğini ve bireysel olduğu kadar toplumsal sonuçlar da ürettiğini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bu bağlamda Türkiye kentleri, giderek insanların birbirine olan güveninin azaldığı, kentlilerin birbirini ötekileştirdiği, görmezden geldiği, hatta birbirinden korktuğu, kısacası ayrıştığı mekânlara dönüşmektedir. Buna karşın, kentleşmeye yön verecek yönetimlerin ve karar alıcıların ellerinde onlara yol gösterecek saha çalışmaları bulunmamaktadır. Bu eksiklikten yola çıkan çalışmada, Türkiye evreninde kent sakinlerinin suça maruz kalma risk algılarını belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen bir alan araştırmasının bulguları analiz edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Suç korkusu, kent güvenliği, risk algısı, kentliler, gündelik yaşam, TürkiyeA Research on the Risk Perception of the Urban Dwellers in Turkey
 
Today, risk perception and related to this perception, the ‘fear of crime’ is one of the problems that the urban areas face. Problems such as terror, etc. which arise inrelation with national and regional security problems, keep the citizens away from public spaces, make negative impacts on their life quality and confine them to their houses. At this point, the risk perception of the urban dwellers causes not only the individual, but also the social results. In this context, the cities of Turkey are being transformed into spaces in which the people do not trust each other and in which the people are estranged, disregarded and even afraid of each other. This results in the separation of living spaces. On the other hand, the decision makers and governors who are in charge of orienting the urbanization are lack of field work resources in hand to benefit from. Due to this absence, this paper is based on a field work research focusing on the effect of the risk perception of the urban dwellers in Turkey.

Keywords: Fear of crime, urban security, risk perception, urban dwellers, daily life, TurkeyTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn