Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 1083
Toplam Ziyaret
: 1010979

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -4  Alan: Sosyal Bilimler

Prof. Dr. Hamza Ateş,Aydın Akpınar
TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİSYENLERİNİN PERFORMANSLARI: İKİ KRİTER ÇERÇEVESİNDE BİR İNCELEME
 
Bu çalışma Türkiye’de bulunan üniversitelerin bünyesindeki Kamu Yönetimi bölümü ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerindeki akademisyenlerin akademik performanslarını, üniversitelerin Akademik Teşvik Yönetmeliğine göre vermiş oldukları teşvikler ve Google Akademik Atıflar(Google Scholar Citations) listelerindeki verileri baz alarak değerlendirmektir. Akademik Teşvik Yönergesi, tüm eksikliğine rağmen, akademisyenlerin sadece eserlerini değil, uluslararası bildiriler, projeler, araştırmalar, patentler ve ödüller gibi kriterleri baz alarak çok boyutlu bir başarı değerlendirmesi yapmaktadır. Diğer bir kriter olarak el alınan Google Akademik Atıflar listesi ise, Türkiye’de kendisine en çok atıfta bulunulan 5000 akademisyeni, atıf sayısına göre listelemektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de bulunan üniversitelerde görev yapan Kamu Yönetimi alanında çalışan akademisyenlerin bu iki objektif kriter çerçevesinde başarı durumlarını incelemeyi amaçlayan bir araştırmanın sonuçları paylaşılarak, Türkiye’deki kamu yönetimi alanında çalışanların durumu ortaya konmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kamu Yönetimi Bölümleri, Akademisyenler, Akademik Performans, Akademik Teşvik Yönergesi, Google Akademik AtıflarPerformances of Academic Personnel within Public Administration Departments of Turkish Universities: An Evaluation within the Framework of Two Criteria
 
The main aim of this study is to evaluate performances of academics within “public administration” and “politics and public administration” departments of Turkish universities in Turkey, using two distinctive criteria, namely incentive premiums provided by the universities to academic personnel in accordance with Academic Incentive By-Law and data provided by Google Scholar Citations. Academic Incentive By-Law, despite its insufficiency in some dimensions, provides a multi-dimensional academic performance evaluation through using such academic activities as international conference papers, projects and research undertaken within the calendar year, patents and awards taken by academic personnel, not only such classical publications as books and journal articles. The other criteria, Google Scholar Citations, lists 5000 academics in Turkey which are cited by other scholars, both national and international, according to the number of citations each academic personnel has gathered within a calendar year. This study strives to evaluate academic performances academic personnel within Turkish universities who are currently working for Public Administration and politics and public administration departments, through presenting the results of a research into performances of academic personnel within these departments using hitherto mentioned criteria.

Keywords: Public Administration Departments, Academic Personnel, Academic Performance, Academic Incentives By-Law, Google Scholar CitationsTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn