Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 76
Toplam Ziyaret
: 3311190

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 38  Alan: Sosyal Bilimler

ERDAL DEMİR,MEHMET SADIK ÇOBAN,AHMET BARAN YILMAZ
TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ: KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN ÖZELLİKLERİ, SORUNLARI VE TÜRKİYE’DEKİ DURUMU HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
 
Ekonomik gelişmenin sağlanmasında ve toplumsal refahın arttırılmasında önemli bir etkiye sahip olan girişimcilik, risk alarak yeni bir iş kurup üretim yapma ve yenilik ile kurulan işletmeyi geliştirme sürecidir. Güçlü ve sağlam temelli bir ülke ekonomisinin şartlarından biride kıt kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak üretime dönüştürmektir. Bu durum dışa bağımlılığı azaltarak, sermayenin ülke içinde kalmasını ve yeni yatırımların önünün açılmasını sağlayacaktır. Bunu sağlayacak olan da üretim faktörlerinden bir tanesi de girişimcidir. Günümüzün hızla değişen ekonomik koşulları, kadınlarında ekonomik yaşamda güçlü yer edinmelerini sağlamış ve ücret karşılığında çalışan kadınların dışında kendi işini kuran kadın girişimci sayısında da artışı beraberinde getirmiştir. Kadının kendine özgü özellikleri ile ekonomik yaşam içinde olması oldukça önemli bir konudur. Fakat bazı sebeplerden dolayı kadınlar yeteri kadar piyasada kendine yer bulmakta zorlanmakta ve girişimci özelliklerini ortaya serememektedir. Oysa kadın girişimciye verilecek olan finansal, örgütsel, eğitsel vb. destekler sadece kadın girişimcilere değil; kadın girişimcilerin üretime yapacakları katkı ve yaratacakları istihdam oranı ile çevrelerine dolayısıyla ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacakları açıktır. Bu çalışma, girişimciliğin giderek önem kazandığı ekonomik dünyada, Türkiye’de, kadın girişimciliği ve özellikleri, kadınları girişimci olmaya iten sebepler ve kadın girişimcilerin Türkiye’deki durumunu ele almayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Girişimci, Girişimcilik, Kadın Girişimciliği.WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN TURKEY: A PROFESSION OF WOMEN ENTREPRENEURSHIP, ITS PROBLEMS AND AN EVALUATION ON THE SITUATION IN TURKEY
 
Entrepreneurship, which has an important influence on ensuring economic development and raising social welfare, is the process of establishing a new business by taking risks and developing the business established by innovation. It is a powerful and well-founded country economy that transforms production into the most efficient use of scarce resources. This will reduce external dependency, ensure that the capital remains within the country and open up new investments. One of the production factors that will provide this is the entrepreneur. Today's rapidly changing economic conditions have enabled women to gain a strong place in economic life and have increased the number of female entrepreneurs who have set up their own businesses other than those working for wages. It is a very important issue to be in the economic life with the peculiar characteristics of the woman. However, due to some reasons, women are having difficulty finding their place on the market as much as they are and can not reveal their entrepreneurial qualities. However, women, entrepreneurs will be given financial, organizational, educational and so on. not only for women entrepreneurs; it is clear that female entrepreneurs will make a significant contribution to the country's economy by contributing to and creating employment rate and environment. The aim of this study is to examine women entrepreneurship and its characteristics in Turkey, the causes of women entrepreneurship and the situation of women entrepreneurs in Turkey in the economic world where entrepreneurship is increasingly important.

Keywords: Entrepreneur, Entrepreneurship, Women Entrepreneurship.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn