Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 224
Toplam Ziyaret
: 1012961

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 34  Alan: Sosyal Bilimler

KONUR ALP DEMİR
TÜRKİYE’DE İL KURULMASININ ÖLÇÜTLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
 
İl, merkezi yönetimin taşra düzeyindeki en temel yönetsel birimidir. Merkezi yönetim, taşrada sunmakla mükellef olduğu kamu hizmetlerini taşra örgütleri aracılığı ile yerine getirmektedir. Bu durum da ili ve il yönetimini önemli bir konuma yükseltmektedir. Böyle bir öneme sahip olan bir yönetsel birimin varlık kazanması için bir takım ölçütlerin olması zorunludur. Anayasal düzeyde belirlenen ölçütlerin kesin sonuçları ortaya koymamasından dolayı il kurma konusunda çoğu zaman siyasi süreç daha aktif bir biçimde görev almaktadır. Kesin ölçütlerin yokluğu nedeniyle kamunun kıt kaynakları israf edilmektedir. Bu çalışmada il kurmak için gerekli olan ölçütler tartışılmıştır. Bu amaçla, teorik bir çalışma kapsamında, önceden belirlenen sorulara cevap(lar) aranmış ve il kurmak için uyulması gereken kesin ölçütlerin neler olduğundan söz edilmiştir. Nihai aşamada somut değerler ortaya çıkarılmaya çalışılmış ve yalnızca siyasi sebeplerden dolayı il kurulmaması gerekliliğine vurgu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Taşra Teşkilatı, İl, İl Kurma Ölçütleri, Vali, Kamu Hizmeti.AN ASSESSMENT ON THE CRITERIA OF SETTING UP A PROVINCE IN TURKEY
 
Province is the most fundamental administrative unit of central government. The central government, which must provide the people with public service in the provincial level, does public services by means of provincial organizations. This results in province and administration becoming more important. It is compulsory to set some criteria for the existence of an administrative unit with such importance. Due to the fact that there is a lack of absolute results which are to be defined in the constitutional level, the political continuum takes charge in more actively in the course of setting up a province. Because of the negative reasons resulting from the lack of precise criteria, limited public resources are being consumed. In this study, the criteria necessary to set up a province have been discussed. For this purpose, answers are searched, in the context of a theoretical study, for the previously determined questions. The absolute criteria, required to set up a province, have been discussed in this study. At the end of this study, we tried to find out the perceptible information and we emphasized that a province should not only be set up for political reasons.

Keywords: The Provincial Organization, Province, Province Setting Criterias, Governor, Public Service.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn