Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 1126
Toplam Ziyaret
: 1011022

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -4  Alan: Sosyal Bilimler

Araş. Gör. İlkay Tosun
TÜRKİYE’DE İÇ DENETİM: İÇERİK, UYGULAMA VE GELECEK
 
Son yıllarda yapılan reformlarla teftiş sisteminden iç denetim sistemine geçilmektedir. Denetim sisteminde soruşturmacı anlayıştan rehberlik anlayışına geçişi sağlayan bir dönüşüm gerçekleşmektedir. Bu çalışmada öncelikle vazgeçilen teftiş sistemi ve yerine gelen iç denetim sistemi anlayışı analiz edilmektedir. İç denetim sistemi reform gündemine girdiğinden beri bu analiz sıklıkla yapılmaktadır. Özgün olarak ikinci aşamada Türkiye’de iç denetim sisteminin sonuçları tartışılmaktadır. Bu sayede kurumsal uygulama örneklerine bakılarak, iç denetim sistemi anlayışı ile Türkiye’de uygulanma biçimini karşılaştırmak mümkün olmaktadır. Son aşamada çalışma ile elde edilen veriler kullanılarak ‘nasıl bir denetim sistemi?’ sorusuna çerçeve oluşturması açısından denetim sisteminin geleceğine ilişkin değerlendirme ve önerilere yer verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: denetim, iç denetim, teftiş, reformInternal Audit in Turkey: Content, Practice and Future
 
It is passed to the internal control system of the inspection system in recent years made the reforms. A transformation from investigative approach to guidance approach come true in administrative control system. Firstly the inspection system and instead of internal control system are analysed in this study. This analysis has been often made since the internal audit system entered reform agenda. Differently, the results of the internal audit system in Turkey will be discussed in the second phase of the study. In this way, looking at institutional practice examples it is possible to compare understanding of internal auditing system and practice in Turkey. Finally, using the data obtained from this study, assessment and suggestion are given concerning"what kind of a control system?” question.

Keywords: control, internal audit, inspection, reformTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn