Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1726
Toplam Ziyaret
: 1398340

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 37  Alan: Sosyal Bilimler

Doç. Dr. M. Akif Arvas, Doç. Dr. Zafer Kanberoğlu,Araş. Gör. Mustafa Türkmenoğlu
TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME, ENERJİ TÜKETİMİ, FİNANSAL KALKINMA VE KARBONDİOKSİT SALINIM İLİŞKİSİ
 
Mal ve hizmet miktarı artışından kaynaklı ekonomik büyüme kavramında her dönem farklı bir aktör öncül olmuştur. Enerji, her dönem farklı bir türüyle büyümeyi pozitif etkilerken, finansal kalkınma özellikle 1980 sonrası dönemde büyümeye önemli katkılarda bulunmuştur. Büyümeden kalkınmaya giden süreçte önemli faktörlerden biride çevre olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda günümüzde pozitif etkileşimde olan büyüme, enerji tüketimi, finansal kalkınma ve karbondioksit(CO2) salınım ilişkisi tüm ekonomilerinin temel tartışma konularından biri olmuştur. Söz konusu değişkenlere ilişkin teorik ve ampirik çalışmalar farklı sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu durum çalışmanın uygulama alanını kapsayan Türkiye içinde geçerlidir. Bu çalışmada ekonomik büyüme, enerji tüketimi, finansal kalkınma ve karbondioksit salınımı arasındaki ilişki 1980-2015 dönemi alınarak ARDL yöntemi yardımıyla Türkiye örneğinde analiz edilmiştir. Analiz bulgularına göre enerji tüketiminin, finansal kalkınma ve karbondioksit salınımını pozitif etkilediği, ekonomik büyümeyi ise negatif etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca çalışma bulgularına göre Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin Türkiye ekonomisi için geçerli olduğu ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Büyüme, Enerji Tüketimi, Finansal Kalkınma, CO2 SalınımıTHE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH, ENERGY CONSUMPTION, FINANCIAL DEVELOPMENT AND CO2 EMISSIONS IN TURKEY
 
In the concept of economic growth stemming from an increase in the quantity of goods and services has always been a different actor. While energy has contributed to a different kind of growth in each period, financial development has made important contributions, particularly in the post-1980 period. In the process from growth to development, the impact of growth on environment has also an undeniable prescription. In this context, the relationship between growth, energy consumption, financial development, and carbon dioxide(CO2) emissions, all of which are now linked to each other as rings of a chain, is one of the main controversial issues of contemporary economics. Theoretical and empirical studies show that the relationships between variables are differentiated. This case is valid for Turkey, which is covered for the empirical analysis of this study. Especially, the relationship between the variables of interest which became important with the financial liberalization after 1980, which is known as the second globalization phase, will be analyzed with the help of ARDL method for the case of Turkey with 1980-2015 annual data set. According to the findings, energy consumption and financial development were found to be positively effective on CO2 emissions, negatively on economic growth. In conclusion, Environmental Kuznets Curve hypothesis is supported for the Turkish Case.

Keywords: Growth, Energy Consumption, Financial Development, CO2 EmissionsTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn