Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 162
Toplam Ziyaret
: 3079049

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -1  Alan: Sosyal Bilimler

Emine ÇELİKSOY
TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR GÜVENLİK YÖNETİMİ KRİTİĞİ
 
Güvenlik ödevi devlet kadar eskidir. Türkiye’de iç güvenlik hizmeti anayasal bir görev olarak devlete verilmiştir. İdari kolluk faaliyetleri Bakanlar Kurulu, İçişleri Bakanı ve Valiler eli ile yürütülür. Genel idare kolluk için İçişleri Bakanı, valiler, kaymakamlar sırasıyla ülke, il ve ilçe kolluk üstleridir. Güvenlik hizmetlerini genel kolluk kuvvetleri olarak polis ve jandarma teşkilatları yürütmektedir. Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda kanunla sayılan ve güvenlik kapsamına giren birçok iş ve işlemler belediyelere aittir. Bununla birlikte büyükşehirlerin güvenlik yönetimi için ayrı bir teşkilatlanma bulunmamaktadır. Türkiye’de yaşanan iç göçler ve nüfusun bazı alanlarda yoğunlaşması, uluslararası arenada ve bulunduğumuz coğrafyada meydana gelen iç savaşlar ile istikrarsızlık halleri, uluslararası terörizmin hız ve ivme kazanması sonucu bu ülkelerden Türkiye’ye doğru yapılan göçler de yeni güvenlik açıklarını yaratmıştır. Vandalizm suçu ve intihar saldırıları son yıllarda ivme kazanan suçlardır.2016 yılında en az 318 kişinin, 2015 yılında ise en az 149 kişinin öldüğü bilinmektedir. İlgili mevcut hukuki yapı incelenmiş özellikle büyükşehirler için günümüz şartlarında eksiklikler taşıdığı tespit edilmiştir. Büyükşehirlerde kent güvenliğinin yeniden gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi, önemli boyutlara ulaşan güvenlik kaygılarının ortadan kaldırılması gerekmektedir. Büyükşehirlerde ilgili birçok birimin katılımını ve işbirliğini esas alan bir hukuki düzenleme ile teşkilatlanmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik yönetimi, Türkiye’nin güvenlik yönetimi mevzuatı, Türkiye’de büyükşehir güvenlik yönetimiMETROPOLİTAN SECURİTY MANAGEMENT IN TURKEY
 
The security notion is as old as the existance of states. In Turkey, the internal security issue is counted as a responsibility of state as a constitutional right. Law enforcement practices is implemented by the council of ministers, minister of interior and governors. Respectively, minister of interior, governors and qaimaqams are the law enforcement superiors of the country, city and the county. On the other hand, security services are implemented by police and gendarme as the general law enforcement. In addition, many duties which enters the responsibility area of greater city municipality belongs to municipalities. Besides this, there is no additional security unit for the greater cities. Due to many reasons, such as internal migration, the unstable population density, political developments and instabilities that emerge in the neighboring countries and finally international terrorism did create some new security holes. Crime of vandalism and suicide attacks are the newly emerging crimes. It is known that in 2016, at least 318 people and in 2015 at least 149 people died. In this context, the related judicial system is investigated and it is found out that the current system, in particularly greater city municipalities has some deficiencies. It is needed that the urban security within the greater city of municipalities should be re-considered and some new implementations which will decrease the security concerns should be carried out. Finally, it is also needed to carry out some judicial arrangement which involves the many unites of the greater city municipalities.

Keywords: Security management, Turkey’s security management legislation, Metropolitan security management in TurkeyTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn