Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1535
Toplam Ziyaret
: 1398149

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 41  Alan: Sosyal Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi Ziya Çağlar YURTTANÇIKMAZ, Prof. Dr. Sabri AZGÜN
Türkiye’de Ar-Ge Harcamaları ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıladaki Gelişmeler
 
Ekonomilerde sürdürülebilir ekonomik büyüme gerçekleştirmenin ve refah düzeyini artırmanın yolu ar-ge harcamalarına daha fazla kaynak tahsis etmekten geçmektedir. Bu çalışmanın amacı, 1990-2016 dönemi itibariyle Türkiye Ekonomisinde ar-ge harcamalarının ekonomik büyümedeki yeri ve rolünü araştırmaktır. Yapılan analizde ar-ge harcamaları ve GSYH arasında bir uzun dönem ilişkisi bulunmakla birlikte, ar-ge harcamalarına yeterli kaynak ayrıldığı ve ayrılan kaynakların teknik bilgi üretecek alanlarda kullanıldığı söylenemez. Türkiye’nin dünya ile rekabet edebilmesi için en az gelişmiş ülkeler kadar ar-ge harcamalarına ayırması ve ayrılan kaynaklarla teknik bilgi üretilmesi ve üretilen teknik bilginin üretim de kullanılmasını sağlamak zorundadır.

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge harcamaları, GSYH, TürkiyeR & D EXPENDITURES AND DEVELOPMENTS IN GDP IN TURKEY
 
In the economies, the vay of achieving sustainable economic growth and of increasing prosperity level is to allocate more resources to spending on research and development. The purpose of this study, As of 1990-2016 period is investigate the role and place in the economic growth of research and development spending İn the Turkish economy. In the analyzes, together with a long term relationship between R & D expenditures and GDP, it can not be said that sufficient resources have been invested in research and development expenditures ve that the separated resources are used in the areas to produce technical information. To compete with the World, it has to allocate resources to spending on research and development as much as the least developed countries. And it is necessary to produce technical information with the separated resources and to use the produced technical information in production.

Keywords: R-D expenditures, GDP, TurkeyTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn