Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 765
Toplam Ziyaret
: 3180298

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: 51  Alan: Sosyal Bilimler

Erhan GÖRMEZ
Türkiye ve Güney Carolina Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Tarih Konuları ile İlgili Kazanımların Karşılaştırılması
 
Bu çalışma, Türkiye ve Güney Carolina ilkokul ve ortaokul Sosyal Bilgiler Öğretim Programında yer alan tarih disiplini ilgili kazanımları karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Nitel araştırma yaklaşımı benimsenerek gerçekleştirilen araştırmanın verileri doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Yapılan karşılaştırma çalışmasında elde edilen bulgular incelendiğinde; Güney Carolina 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Programında ABD’nin kapsamlı bir tarihine; 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Programında ABD’nin yeniden yapılanma sürecinden günümüze kadar uzanan sürece; 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Programında ilk insandan Avrupa keşif çağına kadar geçen sürede önemli olaylara ve şahıslara; 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Programında 1600 yılından ta günümüze kadar geçen tarihi sürece; 8. Sınıf Sosyal Bilgiler Programında bir millet olarak ABD’nin gelişiminde Güney Carolina’nın tarihinin ve halkının oynadığı role odaklanıldığı görülmektedir. Türkiye Sosyal Bilgiler Öğretim Programı incelendiğinde ilkokul ve ortaokul Sosyal Bilgiler Öğretim programında tarih disiplini ile ilgili konulara Kültür ve Miras öğrenme alanı içinde yer verildiği; 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Programında aile birliği, kültürel mirasa duyarlılık ve vatanseverlik gibi değerlere yer verildiği; 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Programında Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarına; Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerine, İslamiyet’in doğuşuna, Türklerin İslamiyet’i kabul edişine; tarihi ticaret yollarına;7. Sınıf Sosyal Bilgiler Programında Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve duraklama sürecine; Avrupa’da ortaya çıkan önemli (reform gibi) hareketlere yer verildiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Öğretim Programı, Tarih, Kazanım, Türkiye, Güney CarolinaComparison of Achievements Related to History Topics in Turkey and South Carolina Social Studies Curriculum
 
The aim of the study is to compare the achievements related to the history topics in Turkey and South Carolina primary and secondary school social studies curriculum. In the research, it was benefited from document analysis method which is one of the qualitative data collection methods. When the findings obtained in the comparison study are examined, in the South Carolina Primary School 4th Grade Social Studies Curriculum ıt focused on a comprehensive history of the US; in 5th Grade Social Studies Curriculum ıt focused on from the restructuring process of the USA to the present day; in the 6th Grade Social Studies Curriculum ıt focused on to important events and people from the first human to the European age of discovery; in the 7th Grade Social Studies Curriculum ıt focused on from the year 1600 to the present; in the 8th Grade Social Studies Curriculum ıt focused on the played role of history and people of South Carolina in the development of the US as a nation. When the Social Studies Curriculum of the Turkey is examined ıt seen that primary and secondary school Social Studies Curriculum includes history topics in the Culture and Heritage learning field; in the 5th Grade Social Studies Curriculum ıt focused on values such as family unity, cultural heritage sensitivity and patriotism; in 6th Grade Social Studies Curriculum ıt focused on Anatolian and Mesopotamian civilizations; the first Turkish states established in Central Asia; the birth of Islam; the acceptance of Islam by the Turks; historic trade routes; in 7th Grade Social Studies Curriculum ıt focused on the establishment and regression of the Ottoman Empire; the significant movements which emerged in Europe (such as Reform).

Keywords: Social Studies Curriculum, History, Achievements, Turkey, South CarolinaTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn