Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 1511
Toplam Ziyaret
: 3308629

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 38  Alan: Sosyal Bilimler

Yrd. Doç. Dr. Veysi SEVİNÇLİ
TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI İLE İLGİLİ YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLER (2010-2013) ÜZERİNE BİR İNCELEME
 
Türk dilinin ağızlarıyla ilgili yapılan ilk çalışma, 1074 yılında Kaşgarlı Mahmut’un Türk yazı dillerinin, lehçelerinin ve ağızlarının dil özelliklerini gösterdiği eseri Dîvânu Lugâti’t-Türk’tür. Türkiye Türkçesi ağızlarıyla ilgili yapılan çalışmalara baktığımızda bunların 1867 yılında Maksimov’un Karaman ağzıyla ilgili yaptığı çalışma ile başladığı görülmektedir. Bu tarihten günümüze kadar bu alanda yapılan çalışmaların sayısı yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından hızlı bir şekilde artmıştır. Türkiye Türkçesi ağızlarıyla ilgili hızlı bir şekilde artan bu çalışmaların hangi bölgede ve ne düzeyde yapılıp yapılmadığı bu alanda araştırma yapmak isteyenler için çok büyük bir önem arz etmektedir. Bu konuyla ilgili Tuncer Gülensoy ve Ercan Alkaya’nın beraber hazırladıkları Türkiye Türkçesi Ağızları Bibliyografyası adlı eser, bizlere Türkiye Türkçesi Ağızlarıyla ilgili 2009 yılına kadar (2010 senesinin de bir kısmı olmak üzere) yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vermiştir. Biz de çalışmamızda, Türkiye Türkçesi ağız çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla, Türkiye’deki il ve ilçelerde Türkiye Türkçesi ağızlarıyla ilgili 2010-2013 yılları arasında yapılan lisansüstü seviyedeki çalışmaları kısaca tanıtmaya çalıştık. Çalışmamızda Ulusal Tez Merkezi’ni baz alarak 2010-2013 yılları arasındaki 45 yüksek lisans ve 14 doktora tezini gözden geçirdik.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Türkçesi, Ağız Çalışmaları, Lisansüstü.AN EXAMINATION ON GRADUATE THESIS ABOUT THE TURKEY TURKISH DIALECTS (2010-2013
 
The first study on the dialects of the Turkish language was published in 1074 by Dâvân u Lugâti't-Türk, the work of Kaşgarlı Mahmut, which shows the language characteristics of the Turkish writing languages, dialects and dialects. When we look at the studies made about Turkey Turkish dialects, it is seen that they started with the work that Maksimov made about Karaman mouth in 1867. The number of studies carried out on this field from day to day has been rapidly increased by domestic and foreign researchers. The area in which these studies are made in which region and at what level, which is increasing rapidly in Turkey Turkish, is very important for those who want to do research. Tuncer Gülensoy and prepare together. Tuncer and Ercan, Turkey Turkish Dialects work they did together called Bibliography, we gave information about the work done until about 2009 (including a portion in the year 2010) with the Turkey Turkish mouth. In the present study, in order to contribute to Turkey Turkish dialects studies, graduate studies in level between the years 2010-2013 on Turkey Turkish dialects in cities and towns in Turkey we tried to introduce briefly. Based on the National Dissertation Center, we studied 45 graduate and 14 doctorate thesis theses between 2010 and 2013.

Keywords: Turkey Turkish, Dialect Studies, Graduate.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn