Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1682
Toplam Ziyaret
: 1398296

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 37  Alan: Sosyal Bilimler

Bekir Koçlar
TÜRKİYE-SURİYE SINIRINDA İHLÂLLER ve EŞKIYALIK (1923-1938)
 
Sınır ihlali, iki ülke arasındaki sınırdan diğer tarafa tecavüz etme; hukuka aykırı şekilde sınır aşma şeklinde tanımlanabilir. Türkiye’nin güney bölgesindeki sınır ihlalleri bu sınırın çizildiği ilk andan itibaren bir sorun teşkil etmiş, bu durum günümüze değin devletlerarası bir problem olarak devam etmiştir. Bölgedeki kamu düzeninin yeterli düzeyde olmaması ve ekonomik olumsuzluklar her iki taraftaki halkı da başka çareler aramaya zorlamıştı. Bu zorlamadan doğan sınır ihlalleri daha çok kaçakçılık şeklinde gerçekleşmiştir. Bu çalışmada Türkiye’nin güneyindeki sınır ihlalleri üzerinde durulacak, bu ihlallerin sebepleri açıklanmaya çalışılacak ve 1923-1938 yılları arasındaki sınır ihlali olaylarından örnekler verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye- Suriye Sınırı, Sınır İhlali, EşkıyalıkVIOLATIONS AND BANDITRY IN TURKEY-SYRIA BORDER (1923-1938)
 
Border violation, rape the other side of the border between the two countries; it can be defined as crossing the line contrary to the law. Border violations in the southern part of Turkey constituted a problem from the very first time this border was drawn, which has continued to be a problem of the interstate. The lack of public order in the region and economic disadvantages forced the people of both sides to seek other remedies. The border violations stemming from this coercion were mostly carried out in the form of trafficking. In this study, border violations in the south of Turkey will be emphasized, the causes of these violations will be tried to be explained, and examples of border violations between 1923 and 1938 will be given.

Keywords: Turkey-Syria Border, Border Violation, BanditryTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn