Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 37  Alan: Sosyal Bilimler

Hüseyin Karadağ
TÜRKİSTAN’DA HAYVAN VE HAYVANCILIKLA İLGİLİ MİTOLOJİK VE GELENEKSEL KÜLTÜRÜN GÜNÜMÜZDEKİ ETKİLERİ
 
Türkistan, tarihsel derinliği olan bir coğrafi ad olmakla birlikte; Türk Milleti için müşterek kültür değerlerinin yarattığı tarihsel ortak hafıza, gelenekler ve uygarlık alanıdır. Bu makalede, muhtelif araştırma kaynaklarından ve tarafımızdan sahada yapılan gözlem ve tespitlerden yararlanılarak, Türkistan’da hayvan yetiştiriciliği, hastalıklardan koruma, tedavi, bakım-besleme uygulamaları üzerinde mitolojik kültür ve geleneğin etkileri hakkında bir değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkistan, Mitolojik Kültür, Gelenek, Hayvan, HayvancılıkTHE CURRENT EFFECTS OF MYTHOLOGICAL AND TRADITIONAL CULTURES RELATED TO ANIMAL AND ANIMAL HUSBANDRY IN TURKESTAN
 
Turkestan, along with being a geographical name with historical depth, is a historical shared memory and land of traditions and civilization created by the common cultural values for Turks. In this article, an assesment is made about the impacts of mythological culture and tradition on animal breeding, disease protection, treatment, care-nutrition practices in Turkestan.

Keywords: Turkestan, Mythological Culture, Tradition, Animal, Animal HusbandryTam Metin

Copyright 2019 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn