Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 205
Toplam Ziyaret
: 3311319

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2022 Cilt: 1  Sayı: 55  Alan: Sosyal Bilimler

Ali TAŞ, Ahmet Yağmur ERSOY, Gökhan GÜRLER
Bir Kurumsal Mantık Olarak Türk Töresi ve Onun Yönetsel Aktörler Üzerindeki Şekillendiriciliği: Kutadgu Bilig Temelinde Bir İnceleme
 
Bu çalışma bir kurumsal mantık olarak töre’yi örgüt teorisi yazınının gündemine taşımak niyetiyle iki soruya cevap aramak üzere yapılmıştır. 1) Bir kurumsal mantık olarak töre’nin hâkim değerleri nelerdir? 2-) Bir kurumsal mantık olarak töre’nin yönetsel aktörler üzerinde nasıl bir şekillendirici gücü bulunmaktadır? Bu sorular çerçevesinde araştırma Kutadgu Bilig temelinde bir incelemeye dayanmaktadır. Bahsedilen sorular temelindeki incelemede adaletin, iyilik-faydalılığın, eşitlik ile insanlık ve hoşgörünün töre kurumsal mantığının hâkim değerleri olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra inceleme sonuçları, bir kurumsal mantık olarak töre’nin beyin görevlerini ve bu görevlerin nasıl yerine getirileceğini tanımlama, bir beyin sahip olması gereken vasıfları belirleme ve beylik için gerekli olan güç kaynağının kontrolü üzerinden yönetsel aktörler üzerinde önemli bir şekillendiriciliğe sahip olduğuna işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kutadgu Bilig, Türk Töresi, Kurumsal Mantık, Kurumsal KuramTurkish Tore as an Institutional Logic and Its Forming Effects on Administrative Actors: A Research-Based on Kutadgu Bilig
 
This study was conducted to seek answers to three questions in order to bring moral as a corporate logic to organizational theory literature’s agenda. 1) What are the dominant values of moral as a corporate logic? 2) What sort of forming power does moral have on administrative actors as a corporate logic? Within the scope of these questions, this study is based on an examination on the basis of Kutadgu Bilig. On the basis of the above-mentioned questions and the examination that was conducted, it was determined that justice, favor-usefulness, equality, humanity, and tolerance are the dominant values of moral corporate logic. In addition, the results of the research indicate that as a corporate logic, moral has an important forming effect on administrative actors in defining the tasks of the ruler and how he/she performs these tasks, identifying the characteristics that he/she should have, and controlling the power supply required for the principality.

Keywords: : Kutadgu Bilig, Türk töresi, Institutional theory, Institutional LogicsTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn