Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 693
Toplam Ziyaret
: 3180226

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2019 Cilt: 1  Sayı: 43  Alan: Sosyal Bilimler

Ali GÖÇER, Rahime ŞENTÜRK
TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK KULLANILABİLECEK GERİBİLDİRİM TÜRLERİ
 
Bu çalışmada öğretim sürecinde geribildirimin literatürdeki görünümünü ortaya koymak, işlevselliğini belirtmek ve öğretmenlerin yazma becerisini geliştirmede kullanabilecekleri geribildirim türlerine yönelik sınıflandırmaları ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma alanyazın taramasına dayalı bir derleme araştırmasıdır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme tekniği kullanılmıştır. Öğrenme öğretme sürecinde iletişim ögelerinden biri olan geribildirim öğretmen ve öğrenciler arasında etkileşimi sağlamaya yönelik önemli bir uygulama biçimidir. Çünkü geribildirim hem öğretmene hem de öğrenciye öğrenme düzeyi ile ilgili bilgi sunarak değerlendirme yapmalarını sağlar. Öğretmenin etkili bir rehberlik yapmasına, öğrencinin de eksikliklerini belirleyerek gidermesine yardımcı olur. Aynı zamanda geribildirim kullanımı öğrencilerin beceri gelişimine zemin sunarak öğretimin niteliğini artırır. Öğrenme sürecinde geribildirimin etkili olması, içerik ve niteliğinin yapılandırılmış olmasına bağlıdır. Geribildirimlerin literatürdeki görünümünden hareketle yazma becerisinde kullanılabilecek geribildirimlerin belirlenmesi ve öğretmenlerin nerede, ne zaman ve nasıl geribildirim verilebileceğine ilişkin düşünsel alt yapıya sahip olmaları önemlidir. Bu nedenle çalışma sonucunda öğretmenlerin, öğrencilerin yazma becerisini geliştirmede kullanılabilir geribildirim türleri belirtilmiştir. Bu geribildirim türleri sözel, yazılı, düzeltici ve beden dili ile verilen geribildirimler olmak üzere sınıflandırılarak ortaya koyulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, yazma becerisi, geribildirimTYPES OF FEEDBACK FOR THE DEVELOPMENT OF WRITING SKILLS IN TURKISH EDUCATION
 
In this study, it is aimed to reveal the appearance of feedback in the teaching process in the literature, to indicate its functionality and to reveal the classifications for the types of feedback that teachers can use in developing their writing skills. The study is based on a compilation of research literature review. In this study, document analysis technique which is one of the qualitative research methods is used. Feedback, which is one of the communication elements in the learning teaching process, is an important application for the interaction between teachers and students. Because feedback provides both teachers and students with information about their level of learning. It helps the teacher to make an effective guidance and also to help the student determine their deficiencies. At the same time, the use of feedback increases the quality of teaching by providing students with the ground for the development of skills. The effectiveness of feedback in the learning process depends on the structuring of its content and quality. It is important to determine the feedback that can be used in writing skills based on the view of the feedback in the literature and to have a intellectual background about where and how teachers can give feedback. For this reason, as a result of the study, the types of feedback that teachers can use to improve students' writing skills are mentioned. These types of feedback are categorized as verbal, written, corrective and body language feedback.

Keywords: Turkish education, writing skills, feedbackTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn