Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 636
Toplam Ziyaret
: 1245541

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 35  Alan: Sosyal Bilimler

Hüseyin BAL, Çağrı D. ÇOLAK
TÜRK MODERNLEŞMESİNİ “DEVLETİN BEKASI” KAVRAMI ÜZERİNDEN OKUMAK
 
Osmanlı İmparatorluğu toprak kaybı ile sonuçlanan ilk antlaşmayı (Karlofça Antlaşması) 1699 yılında imzalamak zorunda kaldığında, devlet adamları acı bir gerçeği çok daha iyi kavramaya başlamıştı: Devlet elden gidiyordu ve buna mani olmak için acilen bir şeyler yapmak gerekliydi. Tanzimat’tan Islahat’a, Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e oradan diğer irili ufaklı tüm reformlara kadar tevessül edilen bu “bir şeyler”, Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyetine değin süreklilik gösteren bir olgu olarak, “Türk modernleşmesi” şeklinde adlandırılmaktadır. Bu çalışmada, Türk modernleşmesinin aşamaları panoramik bir tarzda ele alınmakta ve onun doğası itibariyle hem bir proses (Batılılaşma) hem de bir proje (devleti kurtarma) olduğu sonucuna varılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türk Modernleşmesi, Tanzimat, Islahat, Meşrutiyet, CumhuriyetREADING TURKISH MODERNIZATION IN TERMS OF
 
In 1699, in year in which Ottoman Empire had to sign the treaty (Treaty of Karlowitz) which was the Ottoman’s first treaty that leads to land loss, the statesmen began to perceive better a bitter reality: the state was losing and it was necessary to do something immediatedly. From The Tanzimat edict to The Reformation (Islahat), from The Costitutionalism (Meşrutiyet) to The Republic (Cumhuriyet) and to other all large and small reforms, this “somethings” called as “Turkish Modernization” which continued from Ottoman State to Republic of Turkey. In this study, the stages of Turkish modernization was treated in the panoromic manner and it ends with the conclussion that it was both a process (Westernization) and a Project (rescuing the state) in its very natüre.

Keywords: The Turkish Modernization, The Tanzimat Edict, The Reformation, The Costitutionalism, The Republic.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn