Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 659
Toplam Ziyaret
: 1397273

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -2  Alan: Sosyal Bilimler

Ayla ÜNSAL
TÜRK KÜLTÜRÜNDE GELENEKSEL HASTA BAKIMI: ANADOLU ÖRNEĞİ
 
Her insan bir kültürün parçasıdır. Kültür nesilden nesile aktarılan, değişen, şekillenebilen ama özünde belli noktalarda sabit olan bir kavramdır. Her kültürün kendine has kalıplaşmış özellikleri vardır. Hasta biyolojik, fizyolojik ve psikolojik olarak rahatsızlanıp sıkıntılar yaşayan kişidir. Bakım ise bakmak kelimesinden türemiş olup sözlükte sevmek, görmek, ilgilenmek, değer vermek ve iyileştirmek gibi pek çok anlama gelir. Bir kültürün hasta bakımı konusunda bilgi sahibi olabilmek için önce o kültürü tanımalı, sonra o kültürün sağlık ve hastalık anlayışını irdelemeli, son olarak da o kültür insanlarının bakım kavramına ilişkin düşünce ve davranışlarını gözden geçirmek gerekir. Bunları bilmek insana yaşadığı kültürü tanıma fırsatı verdiği gibi insanların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik fayda sağlar. Yeni nesillerin daha sağlıklı olmasına yardımcı olur. Çok geniş bir coğrafyada yaşanan Türk kültürünün geleneksel hasta bakımı konusu, Türkiye coğrafyası içerisinde ele alınacak olursa bu durum bu coğrafyadaki yedi bölge içinde bile bazı farklılıklar gösterir. Örneğin, Ege coğrafyasında yaşayan insanlar yarası, ağrısı olan bireylere genellikle zeytinyağı önerirken Karadeniz coğrafyasında bunun için balık önerilebilir. Anadolu’nun doğusunda yaşayan ve rahatsızlıklarından dolayı şikâyeti/leri olan bireylere bulunulan öneriler, güneyinde yaşayan bireyler için farklılık gösterebilir. Derleme niteliğindeki bu çalışmada, Türk kültüründeki geleneksel hasta bakımının: Anadolu örneği nasıl olduğu ve nelerden etkilendiği ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Bu çalışma, Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası: SYO.E2.17.004

Anahtar Kelimeler: Türk, Hasta, Bakım, Gelenek, AnadoluTRADITIONAL PATIENT CARE IN TURKISH CULTURE: ANATOLIAN EXAMPLE
 
Every person is part of a culture. Culture is a concept that can be passed down, change, take form but essentially it is fixed at certain points. Each culture has its own stereotypical features. The patient is the person who is disturbed by biological, physiological and psychological problems. Looking after is derived from the word “look”, and in the dictionary it has several meanings like to love, to see, to take care of, to appreciate, and to heal. In order to be informed about the care of a culture patient, the culture should be defined first, and then the culture should examine the understanding of health and disease, and finally, the opinions and behaviors of the culture people regarding the concept of care. Knowing these things gives people the opportunity to recognize the culture they live in and also helps people to improve their quality of life. It helps to make new generations healthier. If the subject of traditional patient care of Turkish culture in a very wide geographical area is taken up in Turkey geography, this situation shows some differences even in seven regions in this geography. For example, people living in the Aegean geography can suggest fish for this reason in the Black Sea region while people who suffer from sores often recommend olive oil. Proposals for individuals who live in the east of Anatolia and who complain about their discomfort may differ for the individuals living in the south. In this compilation study, it will be discussed in detail how and what the traditional patient care in Turkish culture: Anatolian example is affected. This work was supported by the Ahi Evran University Scientific Research Projects Coordination Unit. Project Number: SYO.E2.17.004

Keywords: Turkish, Patient, Care, Tradition, AnatolianTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn