Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 247
Toplam Ziyaret
: 2033321

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2020 Cilt: 1  Sayı: 48  Alan: Sosyal Bilimler

Alpaslan SEREL, Nurcihan AKŞEHİRLİ
Türk Bankacılık Sektöründe Yoğunlaşma
 
Yoğunlaşma, piyasadaki kaynak ve faaliyetler toplamının büyük bir kısmının bu toplama sahip olan birimlerin çok azı tarafından yönetilmesi olarak tanımlanmaktadır. Yoğunlaşmaya etki eden başlıca unsurlar arasında; ölçek ekonomileri, firma birleşmeleri, piyasa genişlemesi, endüstriye giriş engeli, yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve de son olarak finansal ve mali düzenlemeler yer almaktadır. Piyasa yoğunlaşma endeksleri ise sektörlerdeki rekabet düzeyini tespit etmek için kullanılmaktadır. Çalışmada, Türk Bankacılık Sektörüne ait yoğunlaşma düzeyinin K-banka yoğunlaşma ve Herfindahl-Hirschman yoğunlaşma endeksleri ile ölçülmesi amaçlanmıştır. 1999- 2019 dönemine ait aktif büyüklük, kredi ve alacaklar, mevduat, şube sayısı ve personel sayısına ilişkin veriler esas alınmıştır. Çalışma, kalkınma ve yatırım bankaları ile mevduat bankaları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Ölçüm sonucunda, Türk bankacılık piyasasının her iki endekste de zayıf oligopol nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Herfindahl-Hirschman yoğunlaşma analizinde, mevduat alt piyasasında, sadece 2019 yılının ilk yarısında güçlü oligopole yönelik sonuç elde edilmekle birlikte genel olarak her iki endekse ait sonuçların örtüştüğü görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Türk bankacılık sektörü, piyasa yoğunlaşması, yoğunlaşma endeksleriConcentration in Turkish Banking Sector
 
Concentration is that most of the total resources and activities in the market are managed by very few of the units that own this total. Economies of scale, mergers, market expansion, entry to industry, development of new technologies, and finally financial regulations are among the main factors affecting concentration. Market concentration indices are used to determine the level of competition in the sectors. In this study, it is aimed to measure the concentration level of Turkish Banking Sector with K-bank concentration and Herfindahl-Hirschman concentration indexes. Data regarding the asset size, loans and receivables, deposits, number of branches and number of personnel for the period 1999- 2019 are taken as basis. Study was carried out within the framework of development and investment banks and deposit banks. As a result of the measurement, it was determined that Turkish banking market is weak oligopoly in both indices. In the Herfindahl-Hirschman concentration analysis, in the first half of 2019 only the results of strong oligopolies were observed in the deposit sub-market, but generally the results of both indices overlap.

Keywords: Turkish banking Sector, market concentration, concentration indicesTam Metin

Copyright 2021 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn