Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 3799
Toplam Ziyaret
: 3007709

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -3  Alan: Sosyal Bilimler

Hasret ULUSOY; Özlem KÖROĞLU; Cevdet AVCIKURT
TURİZMDE İŞLETME İMAJI VE İŞLETME ÜNÜNÜN DEVAMLILIĞINDA KULLANICI GÜDÜMLÜ İÇERİKLERİN ÖNEMİ
 
Hizmet sektöründe faaliyet gösteren turizm işletmelerine gelen ziyaretçilerin, ekonominin diğer sektörlerindeki gibi ürünü veya hizmeti kullanmadan ya da satın almadan önce test etme veya deneme şansı yoktur. Bu nedenle potansiyel müşteriler bilgi toplamak amacıyla internet ortamında yaratılan kullanıcı güdümlü içeriklere yönelmekte ve işletme hakkında bilgi aramaktadırlar. Teknolojik gelişmelerin yaşanması ile internet çift yönlü bilgi paylaşımına elverişli hale gelmiş ve kullanılan sosyal platformlar mevcut ve potansiyel müşterilerin bilgi alışverişi yapabileceği ortamlara dönüşmüştür. Kullanıcı güdümlü içerikler olumlu yönde olabileceği gibi olumsuz yönde de olabilmekte ve bu olumsuz içerikler işletme imajına ve ününe zarar verebilmektedir. Günümüzde işletmeler, küreselleşme ve buna bağlı olarak yaşanan büyük değişimlerin olduğu ortamlarda işletmelerini diğer işletmelerden üstün kılacak ve işletmelere farklı bir rekabet avantajı sağlayacak olumlu ve güçlü bir işletme imajı ve ünü oluşturmalıdır. İşletme imajının ve ününün tüm işletmeler için önemli olduğu çeşitli çalışmalarda ve araştırmalarda da ortaya konmuştur. Bu nedenle bu çalışmada turizm sektöründe işletme imajının ve ününün devamlılığının sağlanmasında kullanıcı güdümlü içeriklerin öneminin ortaya konması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İşletme imajı, işletme ünü, turizm, kullanıcı güdümlü içerik.THE IMPORTANCE OF USER GENERATED CONTENTS IN THE CONTINUITY OF CORPORATE IMAGE AND REPUTATION IN TOURISM SECTOR
 
Because the enterprises in the tourism sector are one each of the service enterprises, the clients who prefer these enterprises haven’t got any change to test or try the products or services of these enterprises before buy or use them differ from the other sectors in economy. For this reason, potential customers tend towards user generated content which are created on the internet and inquire about enterprises on the purpose of gathering information. With the technological developments, the internet has become available for two-way sharing of information and the social platforms has become settings where current and potential customers can exchange information. User generated contents are able to be negative as they can be positive, and these negative contents are able to damage the corporate image and reputation. Today, enterprises should create a positive and strong corporate image and reputation that will outperform other businesses and provide a different competitive advantage to businesses in the settings of globalization and the great changes that are taking place. However, it has also been revealed in various studies and researches that the corporate image and reputation are important for all enterprises. For this reason, in this study, it is aimed to reveal the importance of user generated contents in providing the continuity of corporate image and reputation in tourism sector.

Keywords: Corporate image, corporate reputation, tourism, user generated content.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn