Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1043
Toplam Ziyaret
: 2692869

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: 53  Alan: Sosyal Bilimler

Muhammed TUNAGÜR
TSE Öncü Çocuk Dergisi Üzerine Bir Değerlendirme
 
Çocuk edebiyatının süreli yayınlar kapsamında ele alınan çocuk dergilerinin çocukların bilişsel ve duyuşsal becerilerine uygun bir şekilde ele alınması önem taşımaktadır. Bu kapsamda çocuk dergilerinin hazırlanmasında gereken birtakım ölçütler bulunmaktadır. Bu doğrultuda Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayımlanan Öncü Çocuk Dergisi’nin çocuk dergilerinde bulunması gereken içerik ve biçimsel özelliklere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda araştırmada, doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma materyalini Öncü Çocuk Dergisi’ndeki 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait 12 sayı oluşturmaktadır. Derginin sayıları; biçimsel kapsamda boyut (büyüklük), kâğıt, sayfa düzeni, harfler, resimler, kapak ve cilt açısından incelenirken içerik kapsamında tema, konu, kahramanlar, plan, üslup ve dil anlatım bakımından incelenmiştir. Araştırmanın veri analizinde içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre incelenen sayıların genel olarak ebat, kullanılan kâğıt türü, sayfa düzeni, satır aralıkları, harflerin puntoları, görsellerin oranı, kapak seçimi, yazım ve noktalama, tercih edilen metin türü, işlenen temalar, konu ve dil anlatım açısından çocuklara uygun olduğu belirlenmiştir. Ulaşılan sonuçlar doğrultusunda birtakım öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Edebiyatı, TSE Öncü Çocuk, Çocuk Dergileri, İçerik, BiçimselA Review on TSE Pioneer Children's Magazine
 
It is important that children's magazines, which are included in the periodicals of children's literature, be handled in accordance with the cognitive and affective skills of children. In this context, a number of criteria have been established for the preparation of children's magazines. In this direction, it is aimed to examine Öncü Çocuk Magazine, published by the Turkish Standards Institute (TSE), according to the content and formal features that should be found in children's magazines. In this direction, document analysis method was used in the research. The study material of the research consists of 12 issues belonging to 2018, 2019 and 2020 in Öncü Children's Magazine. Journal issues; While examining in terms of size (size), paper, page layout, letters, pictures, cover and volume in the formal context, theme, subject, heroes, plan, style and language were examined in terms of expression. Content analysis method was used in the data analysis of the research. According to the results obtained from the research, the numbers examined are generally suitable for children in terms of size, type of paper used, page layout, line spacing, font size of letters, proportion of images, cover selection, spelling and punctuation, preferred text type, themes covered, subject and language expression. has been determined. Some suggestions were made in line with the results obtained.

Keywords: Children's Literature, TSE Vanguard Child, Children's Magazines, Content, FormalTam Metin

Copyright 2022 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn