Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 3817
Toplam Ziyaret
: 3007727

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -3  Alan: Sosyal Bilimler

Gülşen BAYAT, Gökalp Nuri SELÇUK
TRA2 BÖLGESİ OTEL İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE TÜKENMİŞLİK DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
 
Bu araştırmada, işletmeler tarafından pek önemsenmeyen kişilik kavramının öneminin anlaşılması hedeflenmiş, çalışanların kişilik özelliğine uygun ve doğru işte çalıştırılmasının ön plana çıkarılması ile birlikte, çalışanların kişilik yapıları ile tükenmişlik çeşitli yönleriyle incelenmiştir. Araştırmada kişilik ile tükenmişlik arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla, geçerliliği ve güvenirliği araştırmacı tarafından test edilen “Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ölçeği” ve “Tükenmişlik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Beş faktörlü kişilik özellikler ölçeğindeki gelişime açıklık ve uyumluluk boyutunun tükenmişlik üzerinde negatif ve anlamlı etkileri vardır. TRA2 otel çalışanlarının baskın kişilik tipinin uyumluluk boyutu olduğu ilaveten tükenmişlik boyutlarından duygusal tükenme ve kişisel başarıda azalma alt boyutlarının orta düzeyde, duyarsızlaşma alt boyutunun düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kişilik, Tükenmişlik, Konaklama İşletmeleriTHE RELATIONSHIPS BETWEEN CHARACTERISTICS, BURNOUT: AN APPLICATION ON HOTEL MANAGEMENT EMPLOYEES IN THE TRA2 REGION
 
In this study, it is aimed to understand the importance of personality concept which is generally disregarded by the organizations and in that way the employees’ personality, burnout and relations of these concepts have been examined from different aspects by featuring the importance of harmony between the personality of the employee and the job. The last part of the study consists of findings gathered from “Five Factor Personality Scale”, “Burnout Scale” tests whose credibility and validity have been tested by the researcher in order to scrutinize the relationship between personality and burnout. The results of the research indicate that the openness of improvement and agreeableness dimensions have negative and significant effect on burnout. It has been found out that agreeableness dimension is the dominant personality type of TRA2 hotel employees and emotional exhaustion from burnout dimensions and decrease in personal achievement are moderate and the depersonalization sub-dimension is low.

Keywords: Personality, Burnout, Hotel BusinessTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn