Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 688
Toplam Ziyaret
: 1397302

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -2  Alan: Sosyal Bilimler

Esra KÜRÜM
TÖRE OLGUSUNUN ÇOCUK EDEBİYATINA YANSIMALARI: “BEN BÜYÜYÜNCE” ÖRNEĞİ
 
Çocuk edebiyatı, çocuk eğitiminde edebiyatın materyal olarak kullanılması sonucu ortaya çıkan ve günden güne çerçevesini genişleten bir edebiyat koludur. Edebiyatın eğlenceli bir eğitim aracı olduğu öteden beri aydınların ve eğitimcilerin kabulüdür. Çocuk edebiyatı mahsulleri ile eğitimciler ve eğitimci yazarlar, çocukta görmek istedikleri davranış değişikliklerini edebi kurgu içine yerleştirdikleri rol modeller vasıtasıyla sağlamaya çalışırlar. Kurmaca içinde somut olarak bir takım yaşantıların şahidi olan çocuğun kendi yaşantısıyla ilgili olumlu, yeni algı ve tutumlar geliştirmesi amaçlanır. Töre, toplumun yapmayı alışkanlık haline getirdiği çok boyutlu, yazılı olmayan ancak kesin yaptırımları olan kurallar bütünüdür. Toplum içinde kabul görmenin en önemli şartı ise bu resmi olmayan kurallar bütününe riayetten geçmektedir. Toplumun özellikle eğitim ve gelir seviyesi düşük kesimlerinde daha katı kuralları olabilen töre olgusu, bu yönüyle fertlerin hayatlarında önemli bir rol sahibi olabilmektedir. On beş yıllık öğretmenlik tecrübesine de sahip bir eğitimci ve çağdaş Türk çocuk ve gençlik edebiyatı sahasındaki yetkin isimlerden biri olan Gülten Dayıoğlu’nun bütün eserleri de bu amaca hizmet etmektedir. Yazarın bu çalışmada ele alınacak olan Ben Büyüyünce adlı romanında, sosyolojik bir realite olan töre olgusunun bir çocuğun hayatına yansımaları değerlendirilecektir. Bu çalışmada töre olgusunu yaşamına sindirmiş bir aile ve çevresinin konu edildiği Ben Büyüyünce romanından hareketle töre kavramının çocuk dünyasına ve toplum geleceğine olası etkileri üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Edebiyatı, Töre, Toplumsal Yapı, Kan Davası, Modern YaşamREFLECTIONS OF CUSTOMS TO CHILDREN’S LITERATURE: A CASE STUDY FOR “BEN BÜYÜYÜNCE”
 
Children's literature is a branch of literature which is the result of the use of literature as a material in children’s education and which expands its frame day by day. By intellectuals and educators, it has been long accepted that the literature has been an enjoyable educational tool. The educators and educator authors try to achieve behavioral changes on the children’s behaviors that they want to see, by the literal works of the children’s literature and role models which are entrenched in the literal fiction. It is aimed to develop positive, new perceptions and attitudes towards the life of the child who witnesses a certain experiences in the fiction. All the works of Gülten Dayıoğlu, who is an educator with fifteen years of teaching experience and one of the competent names in the field of Contemporary Turkish Children and Youth Literature serve this purpose as well. In her novel “Ben Büyüyünce” (I Grow Up), which will be dealt with in this study, the reflections of the custom as a sociological reality to a child's life are evaluated. In this study, it will be concentrated on the possible effects of the custom on the children's world and the future of the society, within the novel "Ben Büyüyünce" (I Grow Up) in which the family and its surroundings who internalize the custom phenomenon in their lives.

Keywords: Children's Literature, Custom, Social Structure, Blood Feud, Modern LifeTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn