Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 312
Toplam Ziyaret
: 1405067

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 40  Alan: Sosyal Bilimler

Fırat İLİM
Tonalite-Atonalite Karşıtlığı Açısından A. Schönberg'in Müzik Estetiği
 
Bu makalenin amacı, Arnold Schönberg'in atonal müzik uygulaması üzerinde somutlaştırdığı müzik estetiği anlayışını tarihsel ve teorik koşulları içerisinde açıklamaktır. Bu bağlamda, öncelikle Schönberg'in müziğinin eleştirel bir şekilde eklemlendiği üçlüsel armoni ve onun tarihsel önseli kabul edilen antik armoni kavrayışlarının ana uğraklarını açıklayacağız. Söz konusu kapsamda, Pythagorasçıların ve Aristoxenus’un çalışmalarının önemi belirtilecek ve Orta Çağ organum müziği, Musica Enchiriadis ve Scolia Enchiriadis gibi tonal dönem öncesi temel uğraklara değinilecektir. Ardından üçlüsel armoninin kısa bir yapısal analizi sunularak tonalite fikri açıklanacaktır. Son olarak, verili arka plandan yola çıkarak Schönberg'in atonal müziğinin yapısal analizini sunarak onu müzik estetiği açısından klasik batı müziği geleneği içerisinde konumlandırmaya çalışacağız. Bu son bölüm 12 ton müziğinin temel prosedürlerinin kimi teknik analizlerini de içerecektir.

Anahtar Kelimeler: Antik Yunan Müziği, Organum, Üçlüsel Armoni, Tonalite, Atonalite, 12-Ton MüziğiA. Schoenberg's Musical Aesthetics in Regard to the Tonality-Atonality Opossition
 
The aim of this paper is, to explain Arnold Schoenberg's understanding of atonal music that is embodied in his atonal music application, in its historical and theoretical conditions. In this regard, we will firstly expose the main moments of the conception of tertian harmony, to which Schoenberg’s music is critically articulated and of its historical prodecessor, the ancient harmony. Within the given extent, significance of the studies of Pythagoreanists and of Aristoxenus will be indicated and the main moments of pre-tonal period as medieval organum music, Musica Enchiriadis and Scolia Enchiriadis will be mentioned. Thereafter, by presenting a structural analysis of tertian harmony, the idea of tonality will be clarified. Using the given background, we will finally try to position Schoenberg's atonal music in the history of classical western music tradition in terms of musical aesthetics, by presenting a structural analysis of it. This last chapter will also include some technical analyses of the basic procedures of 12-tone music.

Keywords: Ancient Greek Music, Organum, Tertian Harmony, Tonality, Atonality, 12-Tone MusicTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn