Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1699
Toplam Ziyaret
: 1398313

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 37  Alan: Sosyal Bilimler

Fikret Süleymanoğlu
Tiflis Eyaleti’nin Demirçihasanlı nahiyesi Osmanlı hakimiyeti döneminde (1723-1728’lı yıllar)
 
1723 yılında Gürcistanʼın Kartli ve Kaheti bölgelerini topraklarına ilhak etmiş Osmanlı İmparatorluğu bu arazilerin bünyesinde Tiflis eyaletini yaratmış oldu. Osmanlı tahrir kanunlarına göre, bölgenin ekonomik kaynaklarını belirtme ve vergi toplama amaçlı “Tiflis eyaletinin mufassal defteri” tahrir belgesi düzenlendi. İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşiviʼnde korunmakta olan işbu belge ilk olarak, 2001 yılında Ordinarüs Prof. Dr. Ş.M.Mustafayev tarafından Azerbaycanca yorum ve izahlarla yayınlanmış oldu. Makalede, Tiflis eyaletinin Demirçihasanlı nahiyesinin sosyo-ekonomik ve etno-demografik durumunun adı geçen defterin verileri bünyesinde araştırılması amaçlanmaktadır. Demirçihasanlılar Osmanlı hakimiyeti döneminde Türk/Sünni nüfusun kompak halde yaşamış olduğu monoetnik arazi olmuş ve bu nedenle yeni hakimiyeti pozitif kabul etmişlerdi. Hayvancılık, kısmen tarımla uğraşan nüfus bölgenin tüm nahiyeleri ile karşılaştırıldığında büyük hacimde vergi ödemişlerdi. Bu yüzden Nadir Şah nüfusun büyük bir kısmını cezalandırmış ve Horasana sürdürmüştü.

Anahtar Kelimeler: Safevi devleti, Tiflis eyaleti, Osmanlı fethi, tapu tahrir defteri, Demirçihasanlı nahiyesiDamirchihasanly district of Tiflis province under the Ottoman Empire(1723-1728)
 
In 1723 the Ottoman Empire annexed Kartly and Kakhety district of Tiflis to its own territory and created Tiflis province. According to the Ottoman’s taxes rules to identify economy recourses of the area and to draw them to tax they established the comprehensive register “The mufassal daftar of Tiflis province”. This document, which is preserved in the Istanbul Prime Ministry’s archive, was for the first time published by prof. Sh.Mustafayev in 2001 in Azerbaijani language with commentaries and explanations. Present article deals with social-economic and ethno-demographic status of Damirchihasanli province on the basis of information in abovementioned register. It is known that Damirchihasanli in the times of the Ottoman rule was a dwelling place of monoethnic population consist of Turk/Sunni, and for this reason they greet new dominion with positive attitude. People were engaged in cattle-breeding, partly agriculture, and in comparison with another districts, paid higher taxes. This was a reason why the biggest part of the population was punished by exile to Khorasan by Nadir sha

Keywords: Safavy state, Tiflis province, the Ottoman occupation, comprehensive register, Damirchihasaly districtTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn