Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 3853
Toplam Ziyaret
: 3007763

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -3  Alan: Sosyal Bilimler

Ebru BAĞÇI
TERÖR SALDIRILARININ TURİZM FAALİYETLERİNE ETKİLERİ
 
Bu çalışmada, terör ve terörizm kavramları, terör saldırılarının dünya ve Türkiye ekseninde turizm ile olan bağlantısına ve bu saldırıların turizm faaliyetlerine olan etkileri ayrıntılı bir şekilde ele alınıp incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma nitel bir çalışmadır bu nedenle ikincil kaynaklardan elde edilen bilgiler derlenmeye çalışılmıştır. Yaşanan terör olaylarının terör ve terörizm kavramlarına getirdiği yeni tanımlamalar yanında kamusal alanda yapılması zorunlu değişikliklere de değinilmiştir. Terör saldırılarının yoğunlukla terör olayının gerçekleştirildiği bölge dışından turistlerin bulunduğu turistik alanlarda turistleri hedef alacak şekilde gerçekleştirilmesinin sebeplerine değinilmiştir. Terör örgütlerinin eylem planlamasındaki hedef seçimi ve terör eyleminin gerçekleştirileceği eylem şeklini seçme sebeplerine değinilmiştir. Terör olaylarının yaşandığı bölgelere ait olayın yaşandığı dönem ve sonraki dönem istatistiki verilerine ulaşılıp bu veriler arasında farkın olup olmadığına bakılmıştır bu durumla ilgili değerlendirmelere yer verilmiştir. Turizmi hedef alan terörist saldırıları Dünya ve Türkiye çerçevesinde derlenmiş, neden olduğu kayıplarla birlikte tablolaştırılmıştır. Terör gruplarının etkinlik dönemleri ve savundukları ideolojiler çerçevesinde gruplandırılmalarına değinilmiştir Turizmin gelişimi için gerekli ortam özellikleri ve bu ortamı engelleyici faktörlerden bahs edilmiştir. Elde edilen bu bilgiler ile terör saldırılarının turizm faaliyetlerine olan etkilerini en alt seviyede tutmak için yapılması gerekenler öneriler şeklinde verilmiştir. Bu çalışma ileride terör saldırıları ve turizm faaliyetlerine etkileri konularında yapılacak olan çalışmalara ön fikir oluşturması ve bu konuların farklı boyutlarıyla ele alınmasına kaynak oluşturabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Terör, Terör Saldırıları, Turizm, Terör Saldırıları ve Turizm İlişkisiTHE EFFECTS OF TERRORISM TO TOURISM ACTIVITIES
 
In this search, it is tried to study in a detailed way about the concepts of terror and terrorism, the relation of terror attack with tourism and the effects on tourism activities in Turkey and the World. The study is a qualitative and the secondary sources are used for getting information, because of that. In addition to the new definitions introduced by the terrorist incidents in the concepts of terrorism, the necessary changes in the public arena have been mentioned. It has been mentioned that the terrorist attacks are carried out in such a way as to target the tourists in the touristic areas where the terrorist acts are carried out from outside the region. The selection of targets for terrorist organizations' action planning and the way in which terrorist acts are carried out are mentioned. Terrorist attacks were collected in the framework of World and Turkey and tabulated with the losses. The period of activity of the terrorist groups and the period of terrorist activity were examined. It is mentioned that their advocates are grouped on the basis of ideology.It is advised the ways how to keep the effects of terrorism attack on tourism at the botton. This study will become on source for the other studies about terror attack and their effects on tourism activities as preliminary idea and a detailed research.

Keywords: Terror, Terror Attacks, Tourism, Relationship Between Terror Attacks and TourismTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn