Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 126
Toplam Ziyaret
: 3311240

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: 52  Alan: Sosyal Bilimler

Ulukan BÜYÜKARIKAN
Teknolojik Gelişmelerin Muhasebe Mesleği Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
 
Teknoloji hızlı ilerlemekte ve her geçen gün teknolojinin getirdiği yenilikler gerek iş gerekse eğitim hayatında değişimlere sebep olmaktadır. Teknolojik gelişmelere ayak uyduracak mesleklerden biri de muhasebedir. Muhasebe meslek mensubu, işletmedeki tüm işlemleri takip eden kişilerdir. İşletmeye ait ekonomik verileri kaydeder, sınıflandırır, özetler ve raporlama yapar. Bu işlemlerin hata ve hilelerden arınmış olması, işletme sahibinin karar verme aşamasında bilgilerin elde edilmesi gibi konularda teknolojik yapıların kullanılması ile rekabet üstünlükleri sağlanabilir. Çalışmada yapay zeka, blockchain, bulut bilişim ve big data kavramlarının muhasebe mesleği üzerindeki etkileri irdelenmiştir. Ayrıca günümüzde tüm ülkeleri etkileyen salgın hastalıkların (Covid-19 gibi) çoğu işlerin evde çalışma ortamında işler yürütülmeye başlamıştır. Bu salgın hastalık durumlarının olabileceği düşüncesiyle, muhasebe meslek mensupları, işletmelerin ve kamunun günümüz koşullarına uyum sağlaması için gerekli güncellemeleri yapmaları gerekmektedir. Dolayısıyla bulut bilişim, e-fatura, e-denetim ve e-muhasebe hizmetleriyle klasik muhasebe mensubu anlayışını yıkması sağlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe mesleği, teknoloji, yapay zeka, big data, blockchain, bulut bilişimExamining the Effects of Technological Developments on the Accounting Profession
 
Technology is advancing fast and the innovations brought by technology everyday cause changes in both business and education life. One of the professions that will keep up with technological developments in accounting. The professional accountant is the person who follows all the operations in the business. It records, classifies, summaries, and reports the economic data of the business. Competitive advantages can achieve by using technological structures on issues such as the fact that these transactions are free from mistakes and frauds, and that information obtains during the decision-making process of the business owner. In the study, the effects of artificial intelligence, blockchain, cloud computing, and big data concepts on the accounting profession examined. Also, most of the epidemic diseases (such as Covid-19) affecting all countries have started to work in the home working environment. With the thought that these epidemic conditions may exist, professional accountants, businesses and the public should make the necessary updates to adapt to today's conditions. Therefore, it will ensure that cloud computing, e-invoice, e-audit, and so e-accounting services break down the classical accounting approach.

Keywords: Accounting profession, technology, artificial intelligence, big data, blockchain, cloud computingTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn